บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กรุงเทพฯ

 
 

 

สาเหตุที่บริษัทไม่ว่าสเกลเล็กหรือใหญ่ต้องจัดทำบัญชีเพราะเพื่อเป็นการบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้น เพื่อรวบรวมรายรับและรายจ่ายของกิจการ เพื่อการคำนวณกำไรหรือขาดทุนในการดำเนินงานสำหรับงวด และในท้ายที่สุดเพื่อนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้วางแผนในปีต่อไป  การจัดทำบัญชีเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบสูง ดังนั้น บริษัทที่มีทีมบัญชีไม่เพียงพอ หรือขาดประสบการณ์ การใช้บริการบริษัท 122 รับตรวจสอบภายในและวางระบบเป็นทางออกและทางรอดที่ดี AMTAUDIT GROUP AUDIT AND ASSURANCE SERVICES รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กรุงเทพฯ ที่ครบทุกกระบวนการ และด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์

หากคุณเป็นหนึ่งในเจ้าของธุรกิจที่ยังขาดประสบการณ์และหนักใจในการทำและวางระบบบัญชี ท้อทุกครั้งที่จะลงมือและไม่ทราบว่าควรจะเริ่มต้นจากจุดใดก่อนหลัง ครั้นจะซื้อระบบบัญชีก็มีราคาเกินจะเอื้อมถึง ปล่อยความกังวลนั้นให้ทีมงานของ AMTAUDIT GROUP AUDIT AND ASSURANCE SERVICES ดูแล AMTAUDIT GROUP AUDIT AND ASSURANCE SERVICES รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กรุงเทพฯ  นอกจากบุคลกรของเราจะแน่นด้วยความรู้ และหลักวิชาการแล้ว บุคลการของเรายังผ่านประสบการณ์ในการทำบัญชีมาอย่างยาวนาน และมีชั่วโมงบินสูง ประสบการณ์ในการทำงานนี้จะเอื้ออำนวยให้การตรวจสอบบัญชี และภาษี งานด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร งานจดทะเบียนธุรกิจ งานตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทคุณเป็นไปอย่างมีระบบ ใช้งานได้ในระยะยาว

เพราะในการดำเนินธุรกิจ การจัดทำรายละเอียดบัญชีเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานของกิจการ รวมถึงความมั่นคงของหน่วยงาน บริษัท หรือห้างร้าน  เช่นเดียวกับ การจัดทำบัญชียังแสดงถึงความซื่อสัตย์ซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้เช่นกัน รวมถึงอาจเป็นประโยชน์ในการขอสินเชื่อดำเนินกิจการในอนาคตได้ 

การเลือกใช้บริษัทที่รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กรุงเทพฯ ที่มีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรเพียงพอและมีความรู้และประสบการณ์จึงมีความจำเป็นอย่างมาก AMTAUDIT GROUP AUDIT AND ASSURANCE SERVICES   เรารับตรวจสอบภายในและวางระบบ กรุงเทพฯ  สนใจติดต่อสอบถาม   02-184-1846, 02-013-4613 หรือ  087-076-0099, 080-998-8393 

 

 

บทความแนะนำ

แนะนำ รับตรวจสอบบัญชี 2019 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=100

แนะนำ ผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=101

การบันทึกบัญชี : การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=102

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit