บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รายงานผู้สอบบัญชี

 
 

 

การจัดทำรายงานผู้สอบบัญชี มีความสำคัญเพราะถือเป็นเครื่องมือที่จะบ่งบอกว่าผลการดำเนินงานของกิจการ หรือธุรกิจนั้นมีความมั่นคงมากน้อยหรือไม่ อีกทั้ง ในแง่ของความมั่นคงทางการเงิน การจัดทำบัญชี ระบบบัญชีภายใน ภาษีอากรและวางแผนภาษีอากรส่งผลต่อการขอสินเชื่อในอนาคตได้ด้วย แต่ที่มากไปกว่านั้น รายงานผู้สอบบัญชีเป็นเอกสารที่เป็นการชี้แจงความไม่ถูกต้องผ่านรายงานนั้น

รายงานผู้สอบบัญชี เป็นเอกสารแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่จัดทำขึ้นในส่วนของการตรวจสอบงบการเงิน เช่น ในรายงานเป็นการตรวจสอบเป็นแบบใด ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบ ประเด็นปัญหาที่พบในการระหว่างการตรวจสอบ โดยต้องมีหลักฐานที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึง   ผู้สอบบัญชีได้ทำอะไรไปบ้างระหว่างกระบวนการตรวจสอบบัญชี พูดสั้นๆ ว่าเป็นการชี้แจงความไม่ถูกต้องผ่านรายงาน  และกระบวนการจนกว่าจะออกมาเป็นรายงานสักหนึ่งฉบับนั้น ล้วนต้องอาศัยทั้งการซักถามเก็บข้อมูล ประมวลผลและที่สำคัญการวิเคราะห์ ทีมงานในการจัดทำจึงต้องมากด้วยความรู้และประสบการณ์ และบริษัทหรือธุรกิจส่วนใหญ่จะยกหน้าที่นี้ให้กับบริษัทรับทำบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่จะมีบริการที่ครอบคลุมถึงการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การวางระบบบัญชี การดูแลด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร และยังรวมถึงบริการงานจดทะเบียนธุรกิจ การตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายในด้วย

AMT AUDIT GROUP บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษี ครบวงจร ด้วยทักษะและความชำนาญ ลูกค้าของ AMT AUDIT GROUP มีทั้ง กลุ่มบริษัทจำกัด กลุ่มนิติบุคคลอาคารชุด กลุ่มมูลนิธิและสมาคม

AMT AUDIT GROUP บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี  จดทะเบียนทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายมีทั้งสำนักงานหลักและสำนักงานสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล สนใจให้เราจัดทำรายงานผู้สอบบัญชี  ติดต่อได้หลากหลายช่องทางที่โทร   02-184-1846, 02-013-4613, 087-076-0099, 080-998-8393

 

 

บทความแนะนำ

ผู้สอบบัญชีควรต้องปฏิบัติงานตรวจสอบรายการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=109

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน TSQC1 จะมีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่?  https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=110

การบันทึกบัญชีทั่วไป : การบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน NPAES : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=111

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit