บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ให้มืออาชีพรับผิดชอบเรื่องบัญชีดีอย่างไร

 
 

 

            ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีสำนักงานบัญชีฯ ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ อื่นๆ อย่างอุบลราชธานี ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต โดยบริษัทฯ ดังกล่าวรับหน้าที่ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี รับตรวจสอบภายในและวางระบบ รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีแบบครบวงจรประกอบด้วย บริการจัดทำบัญชี บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน

            ข้อดีของการเลือกใช้บริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีก็คือ บริษัทเหล่านี้มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจด้านบัญชี และด้านตรวจสอบบัญชี ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจและไว้วางใจในบริการที่ได้รับ และยังรองรับการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการวางแผนภาษี การทำบัญชีและ รับตรวจสอบบัญชี ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางบัญชีการเงินและภาษี ทำให้เกิดความง่ายต่อการบริหารจัดการที่มีความต่อเนื่องและเป็นระบบเดียวกัน ส่วนในด้านของความคุ้มค่านั้นก็ย่อมดีกว่าการจ้างนักบัญชีประจำบริษัทเนื่องจากไม่ต้องรับภาระด้านสิทธิสวัสดิการต่างๆ เหมาะกับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นและธุรกิจขนาดเล็ก และยังเหมาะกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ในแง่ของความมีประสิทธิภาพของระบบบัญชีหรือการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

            ข้อพิจารณาสำหรับการเลือกบริษัทฯ ควรพิจารณาจากฐานลูกค้าและงานที่ผ่านมาว่ามีจำนวนมากหรือไม่ รวมถึงความหลากหลายของบริษัทลูกค้า ซึ่งหากผ่านงานมาจำนวนมากและมีลูกค้าเดิมที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกับเรา ก็จะแสดงถึงประสบการณ์ในการทำงานที่มากและมีความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของเรามาก่อน ซึ่งก็ถือว่าได้เปรียบ นอกเหนือจากนี้ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของเรทราคาที่ไม่ต่ำหรือว่าสูงจนเกินไป จำนวนของทีมทำงานมีจำนวนมากน้อยเพียงใด และสิ่งสำคัญที่สุดคือความพึงพอใจของลูกค้าเดิม ความเอาใจใส่ในการให้บริการ โดยอาจหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เชื่อถือได้มาประกอบการตัดสินใจ

           

 

บทความแนะนำ

หากบัตรสมาชิกหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิก ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=123

การบันทึกบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=124

เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรบ้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=125

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit