บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การวางระบบการควบคุมภายในที่ดีสำคัญต่อบริษัทอย่างไร

 
 

 

 

            การวางระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างไร และเพราะเหตุใดทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์จึงต้องการมืออาชีพเข้ามาช่วยในเรื่องดังกล่าว

            ทั้งนี้เนื่องจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้นจะช่วยให้กิจการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า นอกเหนือจากนี้ยังช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้รายงานของกิจการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการปรับโครงสร้างการทำงานให้มีความชัดเจนและมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

          สำหรับบริษัทที่มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ถือว่าสำคัญมาก เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน ลูกค้า Supplier หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงพนักงานในบริษัทฯ

            โดยหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือ IPO นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดเกณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำและช่วยจัดการในเรื่องของการจัดทำคู่มือระบบงาน คู่มือการทำงาน ช่วยวางระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมกับองค์กร และจัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

            สิ่งเหล่านี้ส่งผลดีต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญจะสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องว่าควรจะเริ่มตรงไหน จัดการอะไรบ้าง ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพคอยรับให้คำปรึกษา รับตรวจสอบภายในและวางระบบอยู่มากมาย ทั้งในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปริมณฑล และภูมิภาคอื่น ทำให้สะดวกและลดภาระสำหรับผู้ประกอบการในส่วนดังกล่าว

 

 

บทความแนะนำ

จริงหรือไม่ที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถรับงานสอบบัญชีได้ในเดือนพฤษภาคม  : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=126

สำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก หรือผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว ซึ่งมีปัญหาเรื่องข้อจำกัดในด้านบุคลากร ดูจะไม่เหมาะสมที่จะน่าจะต้องนำมาตรฐาน TSQC1 มาปฏิบัติใช้ใช่หรือไม่? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=127

การเลิกกิจการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=128

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit