บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การเลือกบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีที่ทำเป็นภาษาอังกฤษก็มีข้อดีนะ

 
 

 

การเลือกบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีที่ทำเป็นภาษาอังกฤษก็มีข้อดีนะ

สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการต่างๆ นั้นแน่นอนว่าการตรวจสอบบัญชีถือเป็นเรื่องที่จะต้องกันแทบทุกบริษัทอยู่แล้ว เพราะว่าการตรวจสอบบัญชีจะเริ่มขึ้นเมื่อได้ทำรายงานทางการเงินของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายงานการเงินนั้นได้ทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงสภาวะของบริษัทว่าเป็นอย่างไร มีสภาพคล่องทางการเงินแค่ไหน เพื่อที่จะได้วางแผนในการดำเนินธุรกิจต่อไปในทิศทางอันควรนั่นเอง อีกทั้งรายงานทางการเงินยังเกี่ยวข้องในเรื่องของการยื่นภาษีอีกด้วย

ฉะนั้นแล้วการที่เป็น ตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษ หรือไทยนั้นก็คือ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน งบการเงินต่างๆ และก็การแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ อย่างไร รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพออีกด้วยนั่นเอง ซึ่งเมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบเสร็จแล้วและถ้าบัญชีนั้นมีความถูกต้องผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะเซ็นรับรองรายงานทางการเงินหรืองบการเงินนั้นเพื่อให้ทางบริษัทได้นำส่งกับหน่วยงานราชการต่อไป ฉะนั้นแล้วผู้ที่รับตรวจสอบบัญชีและเซ็นรับรองงบการเงินนี้ได้นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนั่นเอง

และโดยปกติแล้วในการเลือกบริษัทที่รับตรวจสอบบัญชีก็ควรที่จะเลือกบริษัทที่มีความสามารถในการ ตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษ ได้ด้วย โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจอยู่ที่ประเทศไทย และโดยมากแล้วบริษัทรับ ตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษ ได้นั้นก็จะสามารถสร้างมาตรฐานและเรทราคาได้ดีกว่าบริษัทที่ไม่สามารถทำได้นั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

สำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กมักประสบปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=155

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 มีสาระสำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องอะไรกับการจัดทำเงินเดือน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=156

การตัดหนี้สูญในทางบัญชีให้อ้างอิงจากย่อหน้าที่ 9 ของ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=157

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit