บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เรามาดูสิ่งที่เราได้จากการใช้บริการด้านการตรวจสอบภายในกันบ้างดีกว่า

 
 

 

แน่นอนว่าการดำเนินงานภายในบริษัทนั้นเราจำเป็นที่จะต้องได้รับคำแนะนำจากคนอื่นๆ ด้วย อย่างเช่นในเรื่องของการตรวจสอบภายในเพื่อความสเถียรภาพของบริษัทนั่นเอง ซึ่งเราอาจจะเลือกบริษัทที่มี บริการให้คำแนะนำด้านการตรวจสอบภายใน ให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ภายในบริษัทก็ได้ ซึ่งสิ่งที่เราได้จากการใช้ บริการให้คำแนะนำด้านการตรวจสอบภายใน นั้นก็อย่างเช่น

1.        เป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า คือ การตรวจสอบการทุจริตหรือความประพฤติมิชอบในองค์กร เช่น การยักยอกทรัพย์ การรับสินบนหรือติดสินบน เป็นต้น ซึ่งการส่งสัญญาณเตือนนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเป็นเรื่องร้ายแรงอันมาจากการทุจริตนั่นเอง

2.        การใช้ บริการให้คำแนะนำด้านการตรวจสอบภายในนั้นจะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพในกาาปฏิบัติ เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นระบบการคิดแบบประเมิน วิเคราะห์ จากนั้นจึงนำข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับมาเปรียบเทียบกันในด้านต่างๆ ซึ่งกระบวนการนี้จำเป็นต้องทำโดยผู้ให้บริการรับตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความชำนาญ จึงจะสามารถประเมินผลออกมาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำนั่นเอง

3.        ช่วยปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชีและมีความรับผิดชอบในการรายงานตามหน้าที่ ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลและรายงานตามหน้าที่ของแต่ละส่วนได้อย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้นั่นเอง

4.   เป็นการถ่วงดุลแห่งอำนาจที่ช่วยทำให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำมาใช้งานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามลำดับ และมีความเหมาะสมกับงาน

5.        ช่วยทำให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ช่วยสร้างความโปร่งใสในการดำเนินทำงาน และป้องกันการทุจริต

 

 

บทความแนะนำ

ขายที่ดินเปล่าของบริษัทให้บุคคลภายนอก : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=187

กิจการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=188

งานตรวจสอบจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=189

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit