บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การตรวจสอบเฉพาะกรณี

 
 

 

            การดำเนินงาของบริษัท หรือองค์กรต่างๆ สิ่งหนึ่งที่จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลย นั่นก็คือ การดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานอย่างมากที่สุด รวมถึงเมื่อเวลาดำเนินงานตามเป้าหมายหรือแผนงานแล้ว ก็สามารถทำการตรวจสอบได้ว่า เรามีจุดบกพร่องในการดำเนินงานอะไร สามารถแก้ไข หรือข้อเสนอแนะใดๆ เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องนั้นๆ เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ในการปรับกลยุทธ์แนวทางให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองนะครับ และนอกจากนี้ การดำเนินงานอย่างหนึ่งของบริษัท คือ การตรวจสอบภายใน ซึ่งถือว่า เป็นเครื่องมือและเป็นกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่จะใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน เป็นการให้ความเชื่อถือและความมั่นในในการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพื่อคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรจนสามารถช่วยให้องค์กรนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยผู้ที่ทำการตรวจสอบภายในก็จะต้องสามารถเลือกแนวทางเทคนิคที่เป็นมาตรฐานและมีการยอมรับโดยทั่วไปได้ ให้เหมาะกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยผู้นั้นจะต้องมีความเชี่ยวชาญ และในการดำเนินงานผู้ที่ดำเนินการตรวจสอบภายในเองก็จะต้องมีการพัฒนางานในด้านวิชาชีพ ความรู้ ทักษะ กระบวนการต่างๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับ

            การตรวจสอบเฉพาะกรณี ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คล้ายกับการตรวจสอบภายใน โดยการตรวจสอบเฉพาะกรณีนั้น อาจจะเป็นการตรวจสอบเฉพาะกรณีบางประเด็นที่เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานะของบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน เช่น รายงานการเงิน รายการแสดงสินค้าคงเหลือเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการตรวจสอบเฉพาะกรณีนั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในบริษัทได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเราพบได้เร็ว ก่อนที่จะมีการส่งผลกระทบในวงกว้างนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีทำอะไรบ้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=217

ตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=218

จดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=219

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit