บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การจัดทำงบการเงิน ต้องไว้ใจ AMTaudit Group

 
 

 

งบการเงิน คือ เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงที่มาที่ไปของทางการเงิน อย่างโปร่งใส ในทุกขั้นตอน เพื่อใช้ในการแสดงสภาวะต่างๆของบริษัท, ธุรกิจ หรือกิจการนั้นๆ การจัดทำ งบการเงินนั้นเป็นเรื่องใหญ่ เพราะมีรายละเอียดของงบแยกย่อหลายประเภท ซึ่งงบหลายประเภทนี้ ก็จะแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท, ธุรกิจ หรือกิจการนั้นๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ฐานะ, ผลการดำเนินงาน, กระแสเงินสด ในแต่ล่ะรอบบัญชี เป็นต้น

งบการเงินประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

·      งบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของ บริษัท , ธุรกิจ หรือกิจการนั้นๆ

·      งบกำไรขาดทุน แสดงให้เห็นว่าบริษัท , ธุรกิจ หรือกิจการนั้นๆ มีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าไร

·      งบกระแสเงินสด แสดงการรับมาและจ่ายไปของเงินสด

·      งบแสดงการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงไปในระดับรอบบัญชีนั้นๆ

·      หมายเหตุ คือ การแสดงข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็นการเก็บรายละเอียดของสิ่งที่ขาดหายไป

จุดประสงค์ของการให้บริการจาก ‘AMTaudit Group’ ให้คำปรึกษาในการจัดทำงบการเงิน

·      เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทราบถึง คุณภาพการบริหารงาน ว่าอยู่ในระดับใด

·      เพื่อให้ผู้ใช้งาน ทราบถึง ผลการดำเนินงานของ บริษัท , ธุรกิจ หรือกิจการนั้นๆ รวมทั้งตรวจสอบสภาพฐานะทางการเงินของกิจการด้วย

·      เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้ศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นจริง แล้วนำมาแก้ใช้เพื่อให้อนาคตดีขึ้น

โดยจุดประสงค์เหล่านี้ ล้วนเป็นประโยชน์ที่มีค่าต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนำไปปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้เข้ากับการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน และถ้าคุณกำลังมองหาผู้ช่วยที่ดี อย่าลืม ‘AMTaudit Group’ ผู้ให้บริการให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 

 

บทความแนะนำ 

ความสำคัญของการสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=388

เลือกสํานักงานตรวจสอบบัญชีอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=389

เลือกสํานักงานสอบบัญชีคุณภาพ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=390

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit