บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การวางระบบการควบคุมภายใน คืออะไร เรามาทำความเข้าใจกัน

 
 

แน่นอนว่าใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารขององค์กรหรือบริษัทนั้นก็อาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระบบการควบคุมต่างๆ ของบริษัทที่ตัวเองทำอยู่มากนัก ฉะนั้นในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของการวางระบบการควบคุมภายในกันให้มากขึ้น เผื่อจะเข้าใจฝ่ายบริหารได้มากขึ้นนั่นเอง

ซึ่งระบบการควบคุมภายในนั้นก็หมายถึง การควบคุมที่ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไว้ในกระบวนการของการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเอง ส่วนในเรื่องของการจัดวางระบบการควบคุมภายในนั้นมันก็คือ การกำหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุม และนำมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานนั้นได้เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพนั่นเอง ซึ่งในการวางระบบการควบคุมภายในนี้ เราสามารถที่หาบริษัทที่ บริการวางระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นผู้คิดในส่วนนี้แทนผู้บริหารก็ได้ ซึ่งการ บริการวางระบบการควบคุมภายใน นั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการนั่นเอง คือ

1.         สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน (Control Environment)

2.         การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3.         กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

4.         สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)

5.         การติดตามประเมินผล (Monitoring)

และที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นก็เป็นเรื่องราวความหมายเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ซึ่งเราก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบารควบคุมภายใน หรือเข้าใจการหน้าที่ของบริษัทที่ให้ บริการวางระบบการควบคุมภายใน กันมากขึ้นนั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ 

หาคนเซ็นงบไม่ใช่เรื่องยาก เพราะสามารถจ้างได้นั่นเอง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=363

การจดทะเบียนบริษัทนั้นไม่ใช้เรื่องยาก เพราะมีบริษัทที่รับจดทะเบียนอยู่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=364

หาคนตรวจสอบบัญชีไม่ใช่เรื่องยาก เพราะสามารถจ้างคนนอกได้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=365

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit