บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การวางระบบเตรียม IPO

 
 

 

 

การจัดวางระบบบัญชี เพื่อการเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องวางระบบเตรียม IPO เพื่อการเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในได้ทั้งคนในองค์กรเอง หรือคนนอกองค์กรหรือที่เรียกว่า Outsource ตรวจสอบภายใน โดยการยอมรับคำแนะนำจากผู้ให้คำมาแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อการให้บริการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการวางระบบเตรียม IPOที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้ารับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Pre-Audit ก่อนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจะเข้าทำการตรวจสอบบริษัท ต้องจัดให้มีการวางระบบบัญชี และวางระบบการควบคุมภายในอย่างรัดกุม จัดทำคู่มือระบบการปฏิบัติงาน คู่มือการทำงาน จัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จัดการระบบบัญชีและหลักการทำบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ช่วยในการจัดทำงบการเงินและให้คำปรึกษาการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบบัญชี และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทันเวลาและลดประเด็นจากการตรวจสอบ จัดโครงสร้างบริษัทเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ หรือเพื่อรองรับความต้องการ ของผู้บริหาร หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นพร้อมทั้งแนะนำ จัดหาที่ปรึกษาการเงิน เพื่อรองรับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

การบริการที่ปรึกษาการเงิน, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต, นักกฎหมาย, ผู้ประเมิน และ ฯลฯ การจัดหาแหล่งเงินทุน แนะนำจัดหานักลงทุนเงินเพื่อการกู้เงิน ทั้งจากบุคคลและสถาบันการเงิน

 

 

บทความแนะนำ 

เปิดบริษัทต้องวางระบบบัญชีให้ดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=359

ใครที่บริษัทเปิดใหม่อย่าลืมเรื่องรับสมัครงานบัญชีด้วยล่ะ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=360

หากยังทำบัญชีไม่คล่องลองไปเรียนคอร์สรับสอนบัญชีดู : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=361

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit