บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การวางระบบในธุรกิจคืออะไร ? เหตุใดต้องทำงานร่วมกับมืออาชีพ

 
 

 

ในปัจจุบันนี้ ทางภาครัฐได้เร่งผลักดันการทำงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมาจำนวนมาก เพราะธุรกิจเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก บางแห่งอยู่ในฐานะนิติบุคคล เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้วยเหตุนี้เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องการเสียภาษี รวมทั้งการจัดทำบัญชี ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

การวางระบบบัญชีในธุรกิจ คืออะไร ?

การวางระบบบัญชี มีความจำเป็นต่อธุรกิจมาก ไม่แพ้การบริหารงาน ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ที่มีเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวก็ตาม หรือแม้แต่ธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนต่ำ ก็จำเป็นต้องทำ เพราะการมีระบบบัญชีที่ดี จะเป็นตัวควบคุมพร้อมแสดงให้เห็นถึงการเข้าและออกของเงิน รวมทั้งนำมาต่อยอดวิเคราะห์วิธีการดำเนินงานของธุรกิจ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังใช้ควบคุมการใช้เงินมากเกินความจำเป็น , การตรวจการปฏิบัติของพนักงานที่ผิดพลาด อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาคำนวณจ่ายค่าภาษีที่ถูกต้องอีกด้วย

เหตุใดต้องทำงานร่วมกับมืออาชีพอย่าง ‘Amtaudit Group’

การวางระบบบัญชีในธุรกิจ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก จำเป็นต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างมารวมกัน เพราะฉะนั้น การเรียกใช้บริการจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ พร้อมให้คำแนะนำในการวางระบบ อย่าง ‘Amtaudit Group’ เป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้การดำเนินงานในส่วนนี้ของคุณ มีความสบาย ง่าย และรัดกุมมากยิ่งขึ้น

ต้องการคนให้คำแนะนำในการวางระบบ นึกถึง AMT สิ แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง เพราะที่นี่พร้อมให้บริการคุณด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญจริง

 

 

บทความแนะนำ  

ผู้ สอบ บัญชี ภาษี อากรอย่างมีระบบ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=341

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีมีหน้าที่ดูแลความถูกต้องของระบบข้อมูลบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=342

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=343

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit