บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับจัดคู่มือปฏิบัติงาน

 
 

 

จะทำงานยังไงให้เป็นระบบ ระเบียบมากกว่านี้….. สารพัดปัญหาทำไมมันมีมาให้แก้มาตลอดเลย  อย่าเพิ่งถอดใจ เรามีคำแนะนำจะมาช่วยคุณแก้ปัญหาเหล่านี้

นั้นคือ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเช็คความถูกต้องของขั้นตอน แบบแผนว่ามีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือ  ควรแก้ไขปรับปรุงในเรื่องไหน เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด แต่บางบริษัทก็ไม่เข้าใจว่าทำไปทำไม เพราะบางบริษัทไม่มีคู่มือในการปฏิบัติงาน เพราะสาเหตุดังนี้

-        ในหน่วยงานบางทีมีบุคคลไว้อ้างอิง สำหรับทำงานมาช้านาน  มีประสบการณ์ค่อนข้างสูง

-        หน่วยงานนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ซ้ำซ้อน  มีขั้นตอนน้อย ชัดเจน เห็นภาพได้ชัด

-        คนที่ทำหน้าที่ตำแหน่งเดิมไม่มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ทำให้คนๆเดิมทำงานซ้ำ จนเข้าใจในงานนั้นถ่องแท้แล้ว

แต่….. เดี๋ยวก่อน เพื่อความถูกต้องที่ได้มาของข้อมูล บริษัทเราจึงต้องหาคู่มือที่ดีนั้นคือการใช้  Work Manual  หรือคู่มือปฏิบัติงาน  ที่บอกที่ถึงที่มาที่ไปในการทำงาน โดยระบุขั้นตอนอย่างละเอียด และสามารถปรับปรุงได้ทุกเมื่อเพื่อใช้การอ้างอิงการปฏิบัติงาน

โดยมีขอบเขตหลักของการใช้ Work Manual ดังนี้

1. Work Flow ของกระบวนการ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ก็มี

- รายละเอียดวิธีการทำงานของแต่ละขั้นตอนย่อย

- เอกสาร และ ระเบียบที่ใช้ประกอบการดำเนินการ

- แบบฟอร์มของผู้รับผิดชอบ

3. มาตรฐานงาน

- มาตรฐานระยะเวลา

- มาตรฐานในเชิงคุณภาพ ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความผิดพลาด ความคุ้มค่างาน

4.ระบบการติดตามและการประเมินผล

- เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด

- กำหนดรูปแบบและระยะการติดตามเฝ้าดูงาน ทุก 3 เดือน 6 เดือน

เห็นตัวช่วยดีๆแบบนี้จะไม่เลือกใช้ก็ไม่ได้แล้วนะคะ…..

 

 

บทความแนะนำ 

รับ จัดตั้ง บริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=353

รับ ทำ บัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=354

รับ ทำ บัญชี ราคา ถูก : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=355

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit