บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เรามาดูวัตถุประสงค์ของการวางระบบบัญชีที่ดีกันดีกว่า

 
 

               สำหรับการวางระบบทางบัญชีนั้นมันก็มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยเอกสารต่างๆ บันทึกทางการบัญชี หรือรายงานต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่อันอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งสำหรับการใช้นั้นก็เพื่อเป็นเครื่องวัดผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเอง อีกทั้งในการดำเนินธุรกิจนั้นแน่นอนว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางระบบต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะในเรื่องของระบบบัญชีนั้นจำเป็นที่จะวางแผนการทำงานและการตรวจสอบให้รัดกุม ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั่นเอง แน่ในการวางระบบบัญชีนั้นแน่นอนว่ามันก็จำเป็นที่เราจะต้องใช้บริการของบริษัทที่ให้ บริการวางระบบบัญชี ทั้งนี้ก็เพราะว่าบริษัทเหล่านี้จะมีขั้นตอนการดำเนินการที่ดีและก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญในด้านนี้นั่นเอง ฉะนั้นเขาจึงสามารถที่มองเห็นรอยรั่วต่างๆ ได้ง่าย

อีกทั้งประสบการณ์การทำงานของบริษัทที่ให้ บริการวางระบบบัญชี นั้นมันก็จะช่วยทำให้การทำงานของเขานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง และการที่ฝ่ายบริหารจะเลือกใช้บริการของบริษัทที่ให้ บริการวางระบบบัญชี ใดนั้นก็จำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นให้ดีเสียก่อน รวมไปถึงการดูเสียงตอบรับจากลูกค้ารายอื่นๆ ที่ให้บริการด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะเลือกจ้างบริษัทที่ทำงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

บัญชี ราย เดือนที่เหมาะสมเชื่อถือได้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=338

ผู้ ช่วย ผู้สอบ บัญชีที่มีระบบการจัดการที่ดี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=339

ผู้ทำบัญชีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=340

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit