บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สำหรับบริการตรวจสอบภายในเฉพาะกรณีคืออะไรเรามาดูกัน

 
 

 

ใครที่ทำงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ นั้นก็จะเคยเจอกับการตรวจสอบภายในกันอย่างแน่นอน ทั้งนี้ก็เพราะว่าการตรวจสอบภายในนั้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานภายในและระบบการควบคุมภายในองค์กรนั้นนั่นเอง และโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าหากบริษัทใดหรือองค์กรใดที่ต้องการประเมินผลภายในบริษัทของตัวเองนั้นก็มักจะเลือกจ้างบริษัทที่รับตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่มี บริการตรวจสอบเฉพาะกรณี ให้เป็นคนดำเนินงานแทน

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลที่ออกมานั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง เพราะจะไม่ถูกแทรกแซงจากผู้อำนาจในบริษัทนั้นๆ ไม่เข้ามามีส่วนได้เสียของผล แล้วก็สามารถดำเนินการได้อย่างตรงไปตรงมาเนื่องจากจะขึ้นตรงฟังคำสั่งจากผู้บริหารอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งบริษัทที่รับตรวจสอบภายในนั้นก็จะมีงานแยกออกไปเป็นหลายส่วนด้วยกัน อย่างเช่น การตรวจสอบทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือ บริการตรวจสอบเฉพาะกรณี เป็นต้น ซึ่ง บริการตรวจสอบเฉพาะกรณี นั้นทางแห่งก็มักจะเรียกว่า การตรวจสอบพิเศษ

ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบในลักษณะที่เป็นกรณีๆริหารสั่งมาโดยตรง กรณีที่มีการทุจริตหรือส่อแววไปในทางทุจริต หรือกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำทุจริตหรือส่อแววว่าจะทุจริตหรือประพฤติมิชอบนั่นเอง ซึ่งผู้ที่เข้ามาทำการตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้ก็จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง แล้วก็สรุปผลรายงานฝ่ายบริหารว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ แล้วใครจะต้องรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ก็อาจจะมีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและป้องกันไว้ด้วยนั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

ตรวจสอบบัญชีราคาคุณภาพสร้างความประทับใจในการบริการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=326

ตรวจสอบบัญชีง่ายนิดเดียว : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=327

พร้อมทุกเมื่อสำหรับการบริการตรวจสอบภายในองค์กรของคุณ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=328

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit