บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านกับประเภทของการตรวจสอบบัญชี

 
 

 

            การตรวจสอบบัญชีทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะช่วยให้เจ้าของธุรกิจทราบว่าการทำบัญชีของคุณถูกต้องหรือไม่ มีข้อผิดพลาดในการทำบัญชีหรือเปล่า ซึ่งการตรวจสอบบัญชีนั้นสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ธุรกิจธรรมดาไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ หรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ก็จะมีผู้สอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านเข้าตรวจสอบบัญชีด้วย

            สำหรับการตรวจสอบบัญชีของนักสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็น ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านหรือแบบอื่นๆ ก็จะมีการตรวจบัญชีอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน คือ  การตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงานงานตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงานและการตรวจสอบการทุจริต

การตรวจสอบงบการเงิน  แบบนี้เป็นการตรวจสอบบัญชีโดยทั่วไปโดยการดูภาพรวมของงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงิน งบ กําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และยังหมายถึงหลักการในการเดินบัญชีโดยทั่วไปด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด จึงต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปอย่างละเอียด และให้เกิดการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด

การตรวจสอบการดำเนินงาน เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน และให้มีการเสนอแนะข้อที่ปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องที่สุด

            การตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับของทางราชการหรือของหน่วยงาน ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบมักนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

 การตรวจสอบการทุจริต  ค้นหาว่ามีการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรหรือไม่ เป็นการตรวจสอบในเชิงลึกที่จะต้องใช้ผู้ตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบด้วย

ทั้งหมดนี้คือประเภทของการตรวจสอบบัญชี ถึงแม้ว่าจะเป็นการตรวจที่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียด แต่ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านต้องตรวจสอบด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสที่สุด

 

 

บทความแนะนำ

ที่ปรึกษาเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์กับประโยชน์ของการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=308

ธุรกิจสำนักงานบัญชีกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากธุรกิจนี้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=309

นักตรวจสอบบัญชี คือใคร มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=310

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit