บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ตรวจสอบบัญชีสำคัญไฉน

 
 

 

       ทุกวันนี้มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อให้หลายคนได้เลือกตามความชอบและความถนัด เพราะเมื่อได้ทำงานที่รักแล้ว ก็จะมีความเอาใจใส่ในการทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน นอกจากนี้ยังมีความรู้หรือทักษะทางด้านนั้นๆ อย่างชำนาญ รวมทั้งมีความสุขกับการทำงานอีกด้วย อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมตลอดกาล เพราะต้องอาศัยประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งอาชีพที่ว่ามานี้ ได้แก่ นักตรวจสอบบัญชี โดยมีผู้ประกอบอาชีพนี้จำนวนมาก เนื่องจากรายได้ดี แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความแม่นยำและความรอบคอบขณะปฏิบัติงานซึ่งก็คือ บริการตรวจสอบบัญชี ระยอง โดยมีการบริการแบบครบวงจรกันเลยทีเดียว เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของบริษัทที่นับวันจะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด เพื่อให้การทำงานไม่มีสะดุด ภายใต้การควบคุมและดูแลของบริษัทรับทำบัญชี

        การที่ต้องมีบริษัทเกี่ยวกับการทำระบบบัญชีก็เพื่อที่ว่าการตรวจสอบในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับงบดุลทางบัญชีต่างๆจะได้มีความง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลามาคิดคำณวนเอง ช่วยลดระยะเวลาของการทำงานไปได้เยอะ และยังทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกำหนดเวลาอีกด้วย จึงก่อให้เกิด AMT AUDIT GROUP ขึ้นมา ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานด้านยัญชีโดยตรง จึงตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการจะทำบัญชีต่างๆ เช่น การจัดทำบัญชี การตรวจสอบภายใน รวมทั้งการวางระบบการตรวจสอบ และที่จะพลาดไม่ได้เลยคือ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษี ไม่เว้นแม้กระทั่งการให้บริการนอกพื้นที่เช่น บริการตรวจสอบบัญชี ระยอง ที่จะให้บริการจนทุกคนเกิดความประทับใจ เพราะมีผลงานที่น่าเชื่อถือเป็นตัวการันตีถึงประสิทธิภาพของบุลากรในองค์กร

       บริการตรวจสอบบัญชี ระยอง จึงเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีที่มีความสำคัญ ที่จะแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรที่จะต่อยอดการทำงานในแต่ละด้านที่เกี่ยวกับการทำบัญชี ตั้งแต่การจัดทำจนถึงขั้นตอนการสรุปได้อย่างละเอียด โดยต้องทำควบคู่กันไปกับการตรวจสอบบัญชีภายในเพื่อให้สำเร็จตามกำหนดการที่วางไว้ ทั้งนี้ยังทำให้รับงานได้อย่างต่อเนื่องจากหลากหลายบริษัทที่มีเรื่องงบดุลบัญชีอีกมาก

 

 

บทความแนะนำ

ทำบัญชีครบวงจรราคามิตรภาพ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=317

รายงานการตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=318

ผู้ตรวจสอบบัญชี เงินเดือน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=319

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit