บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กทม.

 
 

 

            การใช้บริการบริษัทรับตรวจสอบภายในและวางระบบ กทม. นับเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งต่อบริษัท และบริษัทใหญ่ เพราะการบริการจัดทำบัญชี การวางระบบบัญชี การบริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร การบริการงานจดทะเบียนธุรกิจล้วนเป็นงานที่ส่งผลต่อผลประกอบการเป็นโดยตรง AMTAUDIT GROUP AUDIT AND ASSURANCE SERVICES เราเป็นบริษัทรับตรวจสอบภายในและวางระบบ กทม.  ที่มีบริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษี ครบวงจรและดำเนินงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง

ในกระบวนการจัดทำบัญชี การสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดสูง และยิ่งผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้การสอบบัญชีมีความละเอียดรอบคอบสูงมากเท่านั้น โดยจุดประสงค์หลักของการสอบบัญชีก็เพื่อตรวจสอบว่างบการเงินของกิจการใดกิจการหนึ่งได้แสดงฐานะการเงิน  แสดงผลการดำเนินงานของกิจการถูกต้องตามสมควร และได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่

AMTAUDIT GROUP AUDIT AND ASSURANCE SERVICES บริษัทรับตรวจสอบภายในและวางระบบ กทม.  ประกอบด้วยการบริการที่ครอบคลุมได้แก่  บริการจัดทำบัญชี และวางระบบบัญชี, บริการด้านภาษีอากรและวางแผนภาษีอากร, บริการงานจดทะเบียนธุรกิจ, บริการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการวางแผนภาษี การทำบัญชีและ รับตรวจสอบบัญชี ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางบัญชีการเงินและภาษี 

บุคลากรของ AMTAUDIT GROUP AUDIT AND ASSURANCE SERVICES  มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง   และด้วยความมุ่งมั่น เราส่งมอบผลงานคุณภาพโดยยึดมั่น "คุณภาพที่ดีที่สุดของงานและความเป็นธรรม คือหลักสำคัญในการให้บริการของเรา" สนใจติดต่อสอบถาม AMTAUDIT GROUP AUDIT AND ASSURANCE SERVICES   รับตรวจสอบภายในและวางระบบ กทม. 02-184-1846, 02-013-4613 หรือ  087-076-0099, 080-998-8393 

 

 

บทความแนะนำ

ทักษะผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีต้องมี เพื่อให้การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=305

ทำบัญชีบริษัท ต้องรู้อะไรบ้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=306

ที่ปรึกษาเตรียม IPO กับ IPO คืออะไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=307

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

Fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit