บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการประเมินการควบคุมภายใน คืออะไร มาดูกัน

 
 

แน่นอนว่าในหลายๆ ครั้งนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบภายในเพื่อให้บริษัทอยู่ในความมั่นคง แต่ในหลายๆ ครั้งหลายคนก็เข้าใจผิดระหว่างการตรวจสอบภายในกับการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งในวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า บริษัทที่ให้ บริการประเมินการควบคุมภายใน นั้นเขาให้บริการในรูปแบบใด และที่สำคัญมันคืออะไรกันแน่กับบริการนี้

เราขอเริ่มจากความหมายความสำคัญในส่วนของบริการกันก่อนเลย โดยงานประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กรหรือบริษัทนั้นทำเพื่อให้ความมั่นใจว่า องค์กรหรือบริษัทบริหารจัดการและดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยให้กิจการนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย ฉะนั้นรูปแบบของ บริการประเมินการควบคุมภายใน มันก็ประมาณว่า

-     เป็นการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของ COSO

-        เป็นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล

-     เป็นการจัดทำข้อมูลตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ซึ่งที่เราได้กล่าวไปนั้นก็เป็นงานของบริษัทที่ให้ บริการประเมินการควบคุมภายใน นั่นเอง ฉะนั้นแล้วหากใครก็ตามที่ไม่ได้เตรียมตัวงเข้าสู่การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นก็อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้ อาจจะเพียงแค่ตรวจสอบถายในก็พอ

 

 

บทความแนะนำ

โปรแกรมการทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=241

การเปิดสำนักงานบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=242

การจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=243

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit