บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ถ้าอยากตรวจสอบเป็นเรื่องๆ ไปจะได้ไหม

 
 

 

สำหรับใครก็ตามที่เปิดบริษัทนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีการตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจำในทุกๆ ปีหรือในทุกๆ 6 เดือน อยู่แล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้มั่นใจว่าภายในบริษัทหรือในองค์กรที่ทำงานนั้นๆ จะไม่มีเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นนั่นเอง แต่ทั้งนี้สำหรับผู้บริหารท่านใดก็ตามที่ไม่ได้อย่างจะตรวจสอบทั้งบริษัท แต่อยากจะ ตรวจสอบเฉพาะกรณี เป็นเรื่องๆ ไปนั้นก็อาจจะสงสัยว่าสามารถที่จะทำได้ไหม ซึ่งในวันนี้เราก็ได้มีคำตอบมาฝากกันด้วย

โดยการ ตรวจสอบเฉพาะกรณี นั้นแน่นอนว่าย่อมทำได้ ซึ่งเราสามารถจ้างบริษัทที่รับตรวจสอบภายในได้เลย และการ ตรวจสอบเฉพาะกรณี นั้นมันก็มักจะเรียกว่า การตรวจสอบพิเศษ ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันนั่นเอง

และในการที่ฝ่ายบริหารจะเลือกจ้างผู้ตรวจสอบภายในให้เข้ามาทำการตรวจสอบไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ นั้นก็ควรที่จะพิจารณาให้ดีด้วย ซึ่งสิ่งที่สำคัญเพื่อให้การตรวจสอบนั้นมีประสิทธิภาพก็คือ การที่ให้ผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับฝ่ายบริหารเลย เพื่อให้กาาทำงานของผู้ตรวจสอบเป็นไปด้วยความราบรื่น และอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือ ผู้ตรวจสอบภายในนั้นจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการตรวจสอบในกรณีนั้นไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม

 

 

บทความแนะนำ

บริษัทตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=226

หาผู้สอบบัญชี 2563 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=227

วางแผนตรวจสอบภายใน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=228

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit