บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ใครๆ ก็อยากได้การตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพด้วยกันทั้งนั้นแหละ

 
 

 

แน่นอนว่าในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนั้น ในทุกๆ บริษัทจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจต่อไปและก็เรื่องของกฎหมายด้านภาษี เพราะการตรวจสอบบัญชีนั้นก็คือ การดูว่ารายงานทางการเงินที่ได้ทำขึ้นมานั้นมีความถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่มีหรือไม่ อย่างไร ก่อนที่จะนำส่งรายงานทางการเงินนี้ให้กับหน่วยงานราชการต่อไป

และความสำคัญของรายงานการเงินนั้นมันก็ยังมีผลต่อการวางแผนการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากมันจะบอกข้อมูลทางการเงินของบริษัทเราว่าเป็นอย่างไร การดำเนินงานที่ผ่านมานั้นมีกำไรหรือขาดทุน แล้วควรที่จะทำอย่างไรต่อไป ซึ่งการตรวจสอบบัญชีนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะใช้บริษัทที่ให้ บริการตรวจสอบบัญชีคุณภาพ ด้วยกันทั้งนั้น แต่ทว่าก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของปัจจัยในการเลือกจ้างบริษัทที่มี บริการตรวจสอบบัญชีคุณภาพ นั้น อย่างแรกที่เราต้องดูเลยก็คือ เรื่องของผู้สอบบัญชีที่จะเข้ามาทำงานนั้นว่ามีใบอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่

เนื่องจากว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เซ็นรับรองด้วยผลประโยชน์ที่ผู้เซ็นรับรองจะได้รับจากบริษัทนั่นเอง และเมื่อเราตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วก็ค่อยพิจารณาในด้านอื่นๆ ต่อไป และการตรวจสอบบัญชีให้มีคุณภาพนั้นแน่นอนว่า สภาพแวดล้อมต่างๆ มันก็มีผลในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากว่าผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นจะต้องได้ทำงานที่ไม่อยู่ในภาวะกดดันจากบริษัท หรือมีอิสระในการทำงานนั่นเอง นอกจากนี้ก็คงเป็นเรื่องปัจจัยภายในของบุคคลๆ นั้นแล้ว เช่น ความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ตัวเองได้ทำนั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

การจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=220

รับทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=221

สำนักงานบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=222

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit