บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

External Audit

 
 

 

ในแวดวงการของธุรกิจ เมื่อเราเริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นมาแล้ว การดำเนินงานเพื่อให้ผลประกอบการทางธุรกิจ ของบริษัทเราเป็นไปตามไตรมาสทุกขั้นตอน จึงต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนในการดำเนินงาน หรือที่เราเรียกว่า การ Auditor หมายถึงการตรวจสอบ    ซึ่งการที่บุคคลที่จะได้รับการเป็นผู้ตรวจสอบของบริษัทนั้นๆ ต้องมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมควบคุมและตรวจสอบบัญชี  โดยการตรวจสอบแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ External Auditor กับ Internal Auditor  ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการตรวจสอบประเภทแรกคือ External Auditor การตรวจสอบงบประมาณซึ่งต้องจ้างบริษัท  มาตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอีกที โดยตรวจสอบข้อมูลแต่ละไตรมาสของการดำเนินงานหรือตามตกลงแล้วแต่องค์กรอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  โดยข้อมูลที่ได้ต้องแสดงให้เห็นว่างบทางการเงินของทางบริษัท   ไม่มีการรายงานข้อมูลที่ผิดปกติหรือ หรือมีประเด็นอะไรที่สำคัญที่นำไปสู่ความเสี่ยงที่สามารถเกิดเป็นการทุจริตฉ้อโกง แบบตั้งใจ หรือเกิดจากความผิดพลาดในส่วนไหน    โดยทั้งนี้  External Auditor ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าการรายงานผลทางการเงินของทางบริษัทที่ได้รับการตรวจ นั้นมีประสิทธิผลตามงบประมาณหรือไม่ โดยต้องมีความถูกต้อง การแยกประเภทที่ชัดเจนตรวจสอบได้

นอกจากนี้ยังมีงานนอกเหนือจากการตรวจสอบงบประมาณ มาให้ตรวจสอบ เช่น การให้ความรับรองความเชื่อมั่น  ทั้งนี้ทางบริษัทผู้ว่าจ้างจะทำการติดต่อไว้หรือตกลงกันในขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยผู้ตรวจสอบแบบ External Auditor  ต้องมีใบรับรองที่ได้รับอนุญาตหรือที่เรียกว่าใบ Certified Public Accountant (CPA)  ที่ต้องเก็บชั่วโมงเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตกับสภาวิชาชีพบัญชี  ที่สามารถเซ็นงบประมาณด้านการการเงินได้

อย่าลืมตรวจเช็คใบ CPA ของผู้ตรวจงานเราทุกครั้งเพื่อเป็นมาตรฐานที่ดีและดูมีความน่าเชื่อถือค่ะ..

 

 

บทความแนะนำ

บัญชีสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (GOLD FUTURES) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=202

การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=203

การตรวจพบภายหลังว่าบันทึกบัญชีผิดพลาดไป : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=204

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit