บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ข้อดีของการจ้างบริษัทให้มาตรวจสอบกรณีทุจริต

 
 

 

สำหรับใครก็ตามที่ยังสงสัยว่าทำไมเราไม่ตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมาเองภายในบริษัทเพื่อเอาไว้ตรวจสอบภายในองค์กรหรือตรวจสอบกรณีทุจริตต่างๆ แต่กลับเลือกที่จะจ้างบริษัทที่มี บริการตรวจสอบกรณีทุจริต แทนนั้น ในวันนี้เราก็มีคำตอบมาฝากเพื่อนๆ ทุกคนด้วย

1.    สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งการจะตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นมาภายในองค์กรนั้นอาจต้องใช้ระยะเวลา เพราะต้องหาบุคลากรและฝึกอบรมให้คนเหล่านั้นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในประเภทธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินกิจการอยู่ แต่ถ้าหากเราจ้างบริษัทที่มี บริการตรวจสอบกรณีทุจริต หรือตรวจสอบภายในนั้นเขาก็จะสามารถเริ่มงานได้ทันทีอยู่แล้ว

2.         มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ก็เพราะว่าบริษัทที่มี บริการตรวจสอบกรณีทุจริต นั้นจะมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง ฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่างานจะมีคุณภาพและได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

3.         มีความเที่ยงธรรม เนื่องจากบริษัทที่มี บริการตรวจสอบกรณีทุจริต นั้นจะไม่มีผลประโยชน์ใดๆ และไม่ถูกกดดันจากผู้มีอำนาจในบริษัทจึงทำให้การตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือนั่นเอง

4.         ได้รับการยอมรับจากพนักงาน แน่นอนว่าภายในองค์กรอาจจะมีการไม่ถูกกันของบุคคล ฉะนั้นการเลือกองค์กรภายนอกให้มาตรวจสอบภายในหรือตรวจสอบกรณีทุจริตนั้นก็จะได้รับการยอมรับจากพนักงานแบะไม่ข้อกังขานั่นเอง

5.    ลดภาระค่าใช้จ่าย เพราะถ้าหากจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาเองก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนทุกเดือน แต่ถ้าจ้างบริษัทที่มี บริการตรวจสอบกรณีทุจริต ก็จะเสียเพียงแค่ค่าจ้างในครั้งนั้นๆ ที่ต้องการดำเนินการตรวจสอบ

 

 

บทความแนะนำ

บริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=190

งบการเงินรวมจะมีผลกระทบกับ NPAES หรือไม่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=191

มาตรฐานการบัญชีเรื่องการตีราคาทรัพย์สิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=192

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit