บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การตรวจสอบบัญชีที่ต้องมี หากต้องการบรรลุเป้าหมาย

 
 

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจจุดประสงค์หลักของการตรวจสอบบัญชีของคุณคือ การทำตามที่กฎหมายกำหนดใช่หรือไม่ หากคุณคิดเช่นนั้น คุณลองคิดใหม่เพราะการตรวจสอบบัญชีที่คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายไปนั้นมีคุณประโยชน์กับคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิดเลย ซึ่งการตรวจสอบบัญชีจะเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นในงบการเงินของบริษัทให้กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้ถือหุ้น เพื่อนำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปใช้ได้อย่างมั่นใจ

            อีกทั้ง การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินจะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริหารกิจการ เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ เพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี เป็นการประเมินผลงานที่ผ่านมาของบริษัทที่จะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจธุรกิจของตนเองได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้งบการเงินยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จะได้ทราบถึงเงินปันผลของกิจการที่ควรจะได้รับ ธนาคารหรือเจ้าหนี้จะทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้ และช่วยในการพิจารณาการกู้ยืมเพิ่มหากมีการร้องขอ

เราจะเห็นว่าการตรวจสอบบัญชีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การที่จะหาบริษัทให้มาดูแลจัดการในเรื่องนี้นั้นก็ต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่  หากคุณเจ้าของกิจกสนกำลังมองหาบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบัญชี บริการตรวจสอบบัญชีราคาถูกแต่มีคุณภาพ คุณไม่ต้องไปมองหาที่ไหนแล้ว เพราะ AMTAUDIT GROUP เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษี ครบวงจรที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทที่เป็นลูกค้าของเรามากมาย ด้วยรูปแบบการให้บริการของเราที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี

 

 

บทความแนะนำ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=175

การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=176

การบันทึกบัญชี ขายหุ้น : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=177

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit