บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

 
 

สำหรับใครก็ตามนั้นที่เปิดบริษัทก็อาจจะต้องมีการควบคุมในเรื่องต่างๆ ให้อยู่ในระบบ โดยเฉพาะในเรื่องของการวางแผนการทำงาน การตรวจสอบอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้น เพราะแน่นอนว่าเมื่อมีการทุจริตนั้นอย่างไรเสียบริษัทก็ไม่มีทางไปรอดเลยถ้าหากไม่รีบดำเนินการแก้ไข ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในหลายๆ บริษัททางฝ่ายบริหารก็จะมีการหาบริษัทที่ให้ บริการที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน ซึ่งในแต่ละบริษัทที่ให้บริการนั้นเราก็จะมีวิธีการในการตรวจสอบที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ที่เราจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบขึ้นนั้นแม้จะไม่มีกรณีการทุจริตเกิดขึ้นก็ตาม แต่ทว่ามันก็ยังเป็นตรวจสอบเพื่อแสดงความเชื่อมันต่อระบบงาน (Assurance Services) งานนั่นเอง ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมีการตรวจสอบในระบบงานต่างๆ ดังนี้

- ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (Operational Audit)

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Audit)

- ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบ นโยบาย และกฎหายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit)

- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ รายงานเอกสารทางการเงิน บัญชี (Financial Audit)

- ตรวจสอบระบบปฏิบัติฐานข้อมูลด้านการประมวลผลของโปรแกรม (Information Technology Audit)

ซึ่งการตรวจสอบที่เราได้กล่าวไปนั้นก็เป็นสิ่งที่บริษัทที่ให้ บริการที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน จำเป็นจะต้องแจ้งให้เราทราบ เพื่อทำการตรวจสอบ โดยหลายๆ บริษัทนั้นก็มักจะคิดว่าการตรวจสอบภายในเป็นเรื่องของการตรวจสอบระบบข้อมูลบัญชีทางการเงินเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้วข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง เพราะงานในบริษัทนั้นก็ยังมีส่วนอื่นๆ ที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

 

 

บทความแนะนำ

สัญญาเช่า : (บริษัท เป็นผู้เช่า) ได้เช่าช่วงที่ดินจากบริษัทในเครือ (ผู้ให้เช่า) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=172

บัญชี อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=173

บัญชีเงินกู้ยืมกรรมการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=174

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit