บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การตรวจสอบบัญชี ความสำคัญขององค์กรที่ไม่ควรมองข้าม

 
 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เปิดบริษัทเป็นของตนเอง บริษัทของคุณมีการตรวจสอบบัญชีหรือไม่ แล้วถ้าไม่มี เรามาดูกันว่าคุณควรจะเปลี่ยนใจมาตรวจสอบบัญชีเพื่อการดำเนินกิจการต่างๆ ภายในบริษัทหรือการทำธุรกิจของคุณจะบรรลุตามเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีที่จะมีต่อธุรกิจของคุณ ตามนี้เลย

1.     ช่วยลดความผิดพลาดเพราะการตรวจสอบบัญชี มีการประเมินความเสี่ยงที่จะส่งผลให้งบการเงินเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหากระหว่างการตรวจสอบบัญชีเราพบข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงดังกล่าว ก็จะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบจุดอ่อนหรือหาวิธีแก้ไขและรับมือได้อย่างทันท่วงที

2.           มั่นใจในงบการเงินทำให้จัดสรรงบประมาณต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ          งบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติอย่างเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถนำงบการเงินเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3.           สามารถนำผลการตรวจสอบบัญชีมาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจได้ ซึ่งถือว่าการตรวจสอบบัญชีคือหลักประกันขององค์กรในแง่ของการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการและประสิทธิผลของการดำเนินของกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารหรือด้านการเงิน ทำให้สามารถนำผลที่ได้รับไปทำการปรับปรุงการดำเนินการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

            เป็นอย่างไรบ้างกับประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีที่คุณจะได้รับ นอกจากนี้การตรวจสอบบัญชียังมีประโยชน์ในการบริหารและใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้คงทำให้ท่านเจ้าของกิจการเปลี่ยนใจที่จะนำการตรวจสอบบัญชีมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานของคุณแล้วใช่หรือไม่  หากคุณคิดเช่นนั้น AMT AUDIT GROUP บริษัทผู้รับตรวจสอบบัญชีราคาถูก ยินดีเป็นที่ปรึกษาและพร้อมให้บริการคุณอย่างดีที่สุด ด้วยความชำนาญงานทางด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะ

 

 

บทความแนะนำ

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=169

การบันทึกบัญชีรายได้เงินบริจาค : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=170

บัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=171

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit