บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เรามาดูความสำคัญของการจัดทำ Flow Chart กันบ้างดีกว่า

 
 

แน่นอนว่าในการดำเนินงานต่างๆ นั้นมันก็จะมีขั้นตอนกระบวนการต่างๆ มากมายเพื่อให้การดำเนินงานนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้นั่นเอง ยิ่งโดยเฉพาะในการทำธุรกิจนั้นเราก็จะเห็นได้ว่า หน่วยงานย่อยภายในบริษัทนั้นแม้จะทีหน้าที่ต่างกัน แต่ทว่าก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันประสานกันเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นอยู่รอดและมีกำไรนั่นเอง ฉะนั้นเมื่อจะต้องมีการทำงานร่วมกันในหลายๆ ฝ่ายแล้วนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางระบบการทำงานให้ดี

ฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าแต่ละบริษัทที่ก่อตั้งนั้นจะมีการจ้างบริษัทที่ให้ บริการวางระบบและจัดทำ Flow Chart เป็นผู้จัดการวางระบบต่างๆ ภายในบริษัทนั่นเอง และในการให้ บริการวางระบบและจัดทำ Flow Chart นั้นเราก็จะเห็นว่ามีการทำ Flow chart ด้วย ซึ่งในวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า Flow chart นั้นมีความสำคัญอย่างไร ซึ่ง Flow chart หรือ ผังงาน นั้นก็คือ แผนภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหรือระบบทีละขั้นตอน ซึ่งมันจะแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลตั้งแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดยเรามักจะพบว่าทุกๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นมันมีกระบวนการ (Process)

 ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ผังงาน (Flowchart) อธิบายต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ยิ่งเป็นการทำงานที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก หลากหลายขั้นตอน หรือกระบวนการนั้นเราก็ใช้ผังงาน (Flowchart) ในการอธิบายระบบงานทั้งหมดนั่นเอง ซึ่งเมื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานในบริษัทนั้นมันก็จะทำให้เราสามารถรู้ระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดีได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=160

การใช้มารฐาน NPAES : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=161

การบันทึกบัญชีสำนักงานผู้แทนฯ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=162

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit