บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ลาดกระบัง

 
 

 

บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ลาดกระบัง

การดำเนินงานในบริษัท องค์กรต่างๆ ล้วนจะต้องเป็นการดำเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผน และเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ทุกส่วน ให้สามารถเดินงานต่อไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน สับสน หรือมีความวุ่นวายนะครับ ดังนั้นการเกิดเป็นระบบทำงานขึ้นมาภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ในการทำงานขึ้นมานะครับ

            การวางระบบ เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงานทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน  ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน  ซึ่งการวางระบบจะมีขั้นตอนในการทำงาน ดังนี้

1.         เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า

2.         ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.         อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่

4.         ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น

5.         จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ

จากที่เราเห็นขั้นตอนการวางระบบและความสำคัญของการวางระบบในองค์กรแล้วนะครับ ถือว่ามีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการดำเนินงานในบริษัทของเรา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เราจะต้องดำเนินการโดยอาจใช้บริการตรวจสอบภายในและวางระบบ ลาดกระบัง และสถานที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ด้วยการดำเนินงานของบริษัท สำนักงาน สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด ที่มีความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ดำเนินงานเกี่ยวกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ไว้ใจงานระบบ ไว้ใจเรา

 

 

บทความแนะนำ

ผลประโยชน์ของพนักงาน : บริษัทเป็น NPAE ขนาดเล็ก : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=151

ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนการกู้ยืม : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=152

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 : การจัดประเภทเงินลงทุน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=153

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit