บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ธุรกิจก้าวไกล ผลประกอบการก้าวหน้าหากมีที่ปรึกษาที่ดี

 
 

 

คุณทราบหรือไม่ว่าทำไมทุกบริษัทต้องจัดทำบัญชี นอกจากที่กฎหมายกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  ก็เพราะการทำบัญชี จะทำให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นเรื่องง่ายเพราะจะทำให้บริษัททราบถึงผลการดำเนินงานว่ามีกำไร หรือ ขาดทุน ซึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็มีการจัดทำบัญชีทั้งสิ้น  เพราะสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำบัญชีมาวิเคราะห์ และนำมาปรับปรุงในการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

               เนื่องจากการจัดทำบัญชีมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการจ้างบริษัทที่มีบริการที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะสำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการทำบัญชีผิดพลาด ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่    

หากท่านเจ้าของกิจการยังนึกไม่ออกว่าจะจ้างบริษัทไหนเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้ เราขอแนะนำ AMT AUDIT GROUP  ที่มีความชำนาญการในเรื่องการจัดการบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี โดยมีรูปแบบการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านบัญชี วางแผนภาษีและการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี  การบันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ  มีการคำนวณ และจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นในแต่ละเดือนพร้อมบริการนำส่งกรม สรรพากร   จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี พร้อมนำส่งกรมสรรพากร   จัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี พร้อมนำส่งกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์  เป็นต้น

            หากท่านเจ้าของกิจการ สนใจและต้องการบริษัทผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน รวมถึงบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีแบบครบวงจร AMT AUDIT GROUP  ขอเป็นตัวเลือกหนึ่งให้ท่านพิจารณา ติดต่อเราได้ที่  เบอร์ 02-184-1846, 02-013-4613

 

 

บทความแนะนำ

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=122

หากบัตรสมาชิกหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงสมาชิก ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=123

การบันทึกบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=124

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit