บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด AMT GROUP ให้บริการตรงตามมาตรฐาน

 
 

 

ในปัจจุบันนี้ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนเมือง เพราะฉะนั้นรูปแบบบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทนี้ จึงเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการจัดการบัญชีประเภทอื่นๆ โดยการบริหารจัดการทรัพย์สิน ด้วยการใช้มืออาชีพจากบริษัทรับจ้าง อาจแลกมากับค่าบริการที่ค่อนข้างสูง หากแต่ก็สามารถแบ่งเบาภาระการทำงานของคณะกรรมการได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากเสียด้วย

ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต้องแต่งตั้งให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

สำหรับระยะเวลาในการจัดตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีนั้น ต้องดำเนินไปตามข้อกำหนดของกฎหมายให้ถูกต้องทุกประการ ของการจัดตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีนั้น เพื่อให้ได้เข้ามาตรวจสอบพร้อมสรุปรายงานงบการเงินตลอดปีที่นิติบุคคลได้ทำไว้ ว่ามีความถูกต้องและโปร่งใสหรือไม่ เพื่อป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ และทำให้ลูกบ้านได้ทราบว่าเงินส่วนกลางจำนวนมาก ที่ตนได้จ่ายไปนั้นได้นำมาพัฒนาสภาพแวดล้อมตลอดจนยกระดับที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นจริง

การเลือก ‘ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด’ ที่มีคุณภาพ

สำหรับการเลือก ‘ผู้สอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด’ นั้น นอกจากจะต้องดูที่งบประมาณในการจ้างแล้ว ก็ยังต้องดูควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้อีกด้วย โดยทาง ‘AMT GROUP’ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการนำเสนอบุคลากรผู้มีความสามารถขั้นสูง มีความละเอียด พร้อมตรวจสอบบัญชีได้อย่างตรงตามมาตรฐาน ซึ่งพร้อมจะทำงานให้คุณได้อย่างดีและคุ้มค่าเงินมากที่สุด

รู้แบบนี้แล้ว ก็มาหาผู้สอบบัญชี สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสักคนดูสิ โดย AMT Group จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน

 

 

บทความแนะนำ

หากกิจการปรับปรุงบัญชีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี หรือเอกสารประกอบการปรับปรุงบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ ผู้สอบบัญชีควรทำอย่างไร? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=118

การปฏิบัติตามมาตรฐาน TSQC1 บังคับใช้แต่เฉพาะกับสำนักงานสอบบัญชีที่ตรวจสอบลูกค้าบริษัทจดทะเบียนเท่านั้นใช่หรือไม่  : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=119

อื่น ๆ : การคิด EARNINGS PER SHARE ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=121

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit