บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

มองหาผู้ช่วยผู้สอบบัญชี อย่าลืม AMT GROUP

 
 

 

ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกิจการใดๆก็ตาม ภายในบริษัทหรือการดำเนินธุรกิจทุกขนาด จำเป็นต้องมีการตรวจสอบบัญชีด้วยกันทั้งสิ้น เพื่อเป็นการวางรากฐานของระบบภายใน ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบงบประมาณต่างๆ เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง และเพื่อใช้ในการยื่นภาษีต่อสรรพากรได้ และผู้ที่คุณสามารถไว้วางใจ ให้ทำการตรวจสอบบัญชีได้นั่นก็คือ นักตรวจสอบบัญชีนั่นเอง

อย่ามองข้ามการตรวจสอบบัญชี รากฐานของการทำธุรกิจที่ยั่งยืน

การตรวจสอบบัญชี เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ SME บางคนมองข้ามไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถมาเป็นช่องโหว่ต่อธุรกิจของคุณ โดย การตรวจสอบบัญชีจะช่วยอุดช่องโหว่ในหลายๆด้านมากเลยทีเดียว

1. ช่วยลดความผิดพลาด

การตรวจสอบบัญชีจะช่วยให้คุณทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยถ้าหากระหว่างการตรวจสอบบัญชี เกิดพบข้อผิดพลาดต่างๆขึ้นมา ก็จะทำให้ทราบถึงจุดอ่อนและหาทางแก้ไขได้ทันที

2. จัดการงบประมาณได้ดี

การตรวจสอบทำให้เช็คได้ว่า งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อให้กิจการต่างๆนำงบเหล่านั้นไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ปรับปรุงการดำเนินการให้ดีกว่าเดิม

การตรวจสอบบัญชี คือ การประเมินผลประสิทธิภาพต่างๆ ในองค์กร ครอบคลุมทั้งการบริหารและการเงิน ทำให้นำผลที่ได้รับไปปรับปรุงการดำเนินการให้ดีขึ้นได้

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการสอบบัญชีนั้นสำคัญมาก โดยผู้สอบบัญชี จะทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อดูว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสหรือไม่ และตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นจะต้องเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่บุคคลภายในบริษัท ซึ่งหากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ก็ขอแนะนำนี่เลยผู้สอบบัญชีของ ‘AMT GROUP’ ที่พร้อมดูแลงานทางด้านบัญชีของคุณให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด

 

 

บทความแนะนำ

ค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีปีละเท่าไร สามารถชำระได้กี่ปี ? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=115

ผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=116

การบันทึกบัญชีทั่วไป : กิจการเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หากกิจการเช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=117

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit