บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

อยากนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ต้องมองหาที่ปรึกษาเพื่อเตรียมเข้าตลาด

 
 

 

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของหลายๆ บริษัทที่ต้องการยกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น สำหรับประโยชน์ที่ได้ก็มีมากมาย เช่น เป็นแหล่งระดมเงินทุน, ช่วยสร้างเสริมภาพรวมขององค์กรในเชิงบวก อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นให้การเกิดการร่วมลงทุนจากกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับโครงสร้างขององค์กร ให้เป็นการบริหารงานแบบมืออาชีพ

ข้อดีของการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์

·      เพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้นในสายตาของผู้ให้เงินกู้ , คู่ค้า , ลูกค้า , พนักงาน และสังคม สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนดีมีทักษะเข้ามาร่วมงาน อีกทั้งยังสามารถดึงดูดใจให้ลูกหลานที่มีความสามารถอยากเข้ามาร่วมงานมากขึ้นอีกด้วย

·    เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่มีความน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่ต้องการขยายกิจการ และยังช่วยลดต้นทุนทางการเงิน อีกทั้งยังเป็นวิธีในการลดหนี้ที่ดีอีกทางหนึ่ง

·      กู้เงินได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

·      การบริหารงานในทุกขั้นตอน ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส และชัดเจน เพราะมี ตำแหน่ง ‘กรรมการกลาง’ เข้ามาช่วยลดประเด็นความขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

ที่ปรึกษาเตรียมเข้าตลาด มีความสำคัญต่อธุรกิจมาก

ด้วยความที่บริษัทต่างๆ มีภาระหน้าที่เป็นของตัวเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษาเตรียมเข้าตลาด ที่มีความเป็นมืออาชีพ เข้ามาช่วยในการปรับโครงสร้างของบริษัทให้มีเหมาะสม เพราะการเข้าตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นต้องมีการเตรียมการ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในทุกๆด้าน

เพราะฉะนั้นระบบบัญชีที่โปร่งใส ตลอดจนระบบจัดการทรัพย์สินจึงมีส่วนสำคัญมาก ถ้าคุณกำลังมองหาผู้ช่วยที่จะเข้ามาทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต ‘AMT GROUP’ ยินดีให้บริการ

 

 

บทความแนะนำ

การบันทึกบัญชีทั่วไป : การบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน NPAES : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=111

บริษัทมีการศึกษาเกี่ยวกับการขายกิจการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแต่นอกกลุ่มบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=113

อื่นๆ กิจการอยู่ระหว่างการขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=114

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit