บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

อยากอยากทำ IPO ให้ธุรกิจของตัวเอง ต้องอ่าน !ทำ IPO ให้ธุรกิจของตัวเอง ต้องอ่าน !

 
 

 

อยากทำ IPO ให้ธุรกิจของตัวเอง ต้องอ่าน !

‘IPO’ เป็นเพียงชื่อย่อเท่านั้น โดยชื่อเต็มๆของคำๆนี้ คือ ‘Initial Public Offering’ เป็นการเปิดข้อเสนอขายหลักทรัพย์ ของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเป็นการเปิดขายเป็นครั้งแรกของบริษัทนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นหุ้นของบริษัทก็ได้ เป็นการเพิ่มช่องทางการระดมทุนของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นในการสร้างภาพลักษณ์อันน่าเชื่อถือ ทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ที่ถือหุ้นได้ดีอีกด้วย

‘IPO’ สร้างความเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจได้มากกว่า

ถ้าผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ก็จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องนำกำไรจากการขายมาคิดเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าเป็นการขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือกรณีที่บริษัทเป็นกิจการครอบครัวก็ยกระดับจากการบริหารงานแบบครอบ ไปยังการบริหารงานแบบมืออาชีพได้ แน่นอนว่าจะเป็นการสามารถสร้างความมั่นคงให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจในระยะยาว หากแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียนแล้ว แน่นอนว่าก็จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้อาจต้องเข้ารับการปรึกษากับมืออาชีพอย่าง ‘AMT GROUP’

ที่ปรึกษาเตรียม IPO คือ สิ่งจำเป็นช่วยแบ่งเบาภาระ และทำให้การเข้าสู่ระบบเป็นไปอย่างราบรื่น

สำหรับการดำเนินการยกระดับให้เป็น IPO แน่นอนว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้นบริษัทที่จะ IPO จำเป็นต้องใช้เวลาเตรียมตัว 1 - 2 ปี ก่อนเข้ากระบวนการ IPO โดยจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความพร้อม รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้เข้าที่ โดยขั้นตอนการ IPO มีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกัน ถ้าคุณต้องการเรียกใช้ผู้ให้บริการที่ปรึกษาเตรียม IPO ที่จะสามารถตอบคำถามและช่วยเหลือจัดการตรงส่วนนี้แล้วล่ะก็  ‘AMT GROUP’ คือ บริษัทที่คุณคู่ควร

ใครที่คิดจะทำ IPO ก็ลองหาที่ปรึกษาดีๆ สักคน เพื่อช่วยทำ IPO อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตรงตามต้องการมากขึ้น

 

 

บทความแนะนำ

การรวมธุรกิจ : บริษัท HLB (THAILAND) LIMITED ต้องการจะปรึกษาวิธีการลงบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=108

ผู้สอบบัญชีควรต้องปฏิบัติงานตรวจสอบรายการแก้ไขปรับปรุงอย่างไร? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=109

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน TSQC1 จะมีความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=110

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit