บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์กับประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี

 
 

            การตรวจสอบบัญชี เป็นเรื่องสำคัญของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยทำให้คุณทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการทำบัญชีลงได้ อย่างเช่น การตรวจบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีกันว่ามีอะไรบ้าง

            ก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจในเรื่องของผู้สอบบัญชีกันก่อน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี เพื่อดูว่างบการเงินของสหกรณ์นั้นได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นนั่นเอง

            สำหรับกระบวนการในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  จะมีอยู่ 3 กระบวนการ คือ วางแผนงานตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีการตรวจสอบ เมื่อวางแผนแล้วก็ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้วก็จะมีการสรุปผลการตรวจสอบและออกรายงานผลการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีจะมีความเห็นต่องบการเงินที่ตนเองตรวจอยู่ 4แบบ คือ แบบไม่มีเงื่อนไข แบบมีเงื่อนไข แบบงบการเงินไม่ถูกต้อง และแบบไม่แสดงความเห็น ซึ่งการที่ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นลงในแบบใดแบบหนึ่ง จะทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเลือกใช้งบลงทุนได้

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี มีการประเมินความเสี่ยงช่วยลดความผิดพลาด  ผู้สอบบัญชีจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่จะทำให้งบการเงินมีข้อผิดพลาด หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายใน จะต้องมีการรายงานให้ผู้มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดทำงบการเงินให้แก้ไข

ทำให้คุณใช้งบการเงินได้อย่างมั่นใจ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าคุณปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านบัญชีแล้ว คุณก็จะสามารถใช้งบได้แบบมั่นใจที่สุด

และทั้งหมดนี้คือประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีที่คุณจะได้รับจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจในเรื่องการเงินมากขึ้น

 

 

บทความแนะนำ

มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=84

การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=85

เป็นผู้ทำบัญชี ต้องดำเนินการอย่างไร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=86

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit