บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

แนะนำบริษัทวางระบบ

 
 

 

            การดำเนินงานในบริษัท องค์กรต่างๆ ล้วนจะต้องเป็นการดำเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผน และเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ทุกส่วน ให้สามารถเดินงานต่อไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน สับสน หรือมีความวุ่นวายนะครับ ดังนั้นการเกิดเป็นระบบทำงานขึ้นมาภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ในการทำงานขึ้นมานะครับ

            ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงาน ?

ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน  ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน  เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต  เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการ ซึ่งการวางระบบจะมีขั้นตอนในการทำงาน อังนี้

1.        เข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ และการทำงานในเชิงลึกของลูกค้า

2.        ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.        อบรมพนักงานของบริษัทลูกค้า ให้เข้าใจถึงการทำงานในแบบใหม่

4.        ติดตามผลการทำงาน และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น

5.        จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เราจะเห็นว่า ระบบล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเพื่อให้งานในองค์กรสามารถรันก้าวไปข้างหน้าได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานวางระบบงานบริษัทให้เรา เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่ฐานรากแน่น บริษัทสามารถก้าวไปได้มั่นคง

 

 

บทความแนะนำ

ประสบการณ์การทำงานสายตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=69

วิจัยการเลือกประกอบอาชีพของบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=70

ข่าวทุจริตมาตรฐานบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=71

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550

fax : 02-115-1486

ID Line : @amtaudit