บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

CPA คือ

 
 

 

หลายคนอาจสงสัยว่า ถ้าเรียนจบปริญญาตรีบัญชีจะทำงานอะไรได้บ้าง จากประสบการณ์ที่พบงานที่ทำมักจะได้แก่ พนักงานบัญชี  ผู้สอบบัญชี หรืองานธนาคาร

สำหรับนักบัญชีทั้งหลายมาดูสิว่างานนี้จะเหมาะกับเราไหม และเราอยากเลือกมาทำงานนี้หรือไม่

นิสัยของผู้ที่เหมาะกับอาชีพผู้สอบบัญชี 

ต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถแบ่งเวลางานกับเวลาส่วนตัวได้  แม้ว่าบางคนเป็นคนสนุกสนานเฮฮามาก ๆ แต่ก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี เวลาทำงานก็จะเปลี่ยนเป็นอีกบุคลิกหนึ่งที่จริงจังและตั้งใจอย่างเต็มที่ มีสมาธิ จดจ่อกับการทำงานต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน

เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำในสิ่งซ้ำ ๆ กันได้หลายครั้ง เนื่องงานสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมาก มีความรับผิดชอบและอดทน สามารถตรวจทานงานที่ต้องทำซ้ำได้หลายครั้ง เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับตัวเลขและความถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นหัวใจที่สำคัญในการทำงาน

 

ความก้าวหน้าของงานผู้สอบบัญชี เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และก้าวต่อไปเป็นผู้สอบบัญชี หรือ CPA คือจะต้องเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถเซ็นรับรองงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบได้ โดยผู้ที่จะเป็น CPA ได้นั้นจะต้องสะสมประสบการณ์การทำงานมาแล้วตามระยะเวลาที่สภาวิชาชีพบัญชีฯกำหนด และต้องไปทำการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชี หากผ่านตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชี ฯ กำหนดก็จะได้เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งการเป็นผู้สอบบัญชีนั้นต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นอาชีพผู้สอบบัญชียังเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้จำนวนไม่น้อยทีเดียว และมีความเป็นอิสระในการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพที่อิสระอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจมาก

 

 

บทความแนะนำ

การตรวจพบภายหลังว่าบันทึกบัญชีผิดพลาดไป : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=204

การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=203

แนะนำผู้สอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=206

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit