บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

แนะนำ CPA

 
 

 

ผู้ประกอบวิชาชีพ สอบบัญชี หรือที่คนทั่ว ๆ ไป เรียกว่า ออดิเตอร์ (Auditor) ส่วนผู้ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพนี้จะเรียกว่า หรือมีชื่อว่า Certified Public Accountant (CPA) นั่นเองครับ 

ออดิเตอร์ หมายถึง ผู้ตรวจสอบบัญชี แบ่งเป็น Internal Audit และ External Audit ในส่วนของ Internal Audit จะเป็นคนในบริษัทนั้น ๆ ทำหน้าที่ดูว่า ระบบบัญชีในองกรณ์ที่วางไว้นั้น ได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ มีความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้บริษัทอยู่ได้อย่าง Smoothly

ส่วน External Audit เป็นคนนอก ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท เพื่อให้มาตรวจสอบงบการเงิน เป็นหลัก ซึ่งออดิทประเภทนี้มักจะ วนเวียนมาที่บริษัท สามเดือนครั้ง หกเดือนครั้ง หรือปีละครั้งบ้างก็แล้วแต่ ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย

โอกาสในการได้มาซึ่ง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ CPA 

 

ใบอนุญาต CPA นี้กำหนดให้ คนที่จบด้านบัญชีต้องผ่าน "การทดสอบ" จากสภาวิชาชีพบัญชีของไทย ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 วิชาคือ บัญชี, กฎหมาย และการตรวจสอบบัญชี แต่ละวิชาจะจำแนกย่อยออกเป็น 1 และ 2 ดังนั้นเบ็ดเสร็จคือ 3 วิชาหลักแต่จะมี 6 ฉบับการสอบ ได้แก่วิชาบัญชี จะแตกเป็น บัญชี1 และ บัญชี2 ซึ่งออดิทจำเป็นต้องผ่านการสอบทั้ง 6 ฉบับนี้ให้ได้ โดยแต่ละฉบับจะมีอายุ 4 ปี ดังนั้นเมื่อใดที่คุณเริ่มสอบได้ตัวแรก คุณจะต้องอ่านตัวถัด ๆ ไป ในการสอบแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้ตัวแรกที่คุณได้มาหมดอายุไปก่อน (ทางสภาวิชาชีพบัญชี จัดการสอบปีละ 3 ครั้ง) นอกจากการสอบที่ว่านี้แล้ว ยังมีเงื่อนไขอีกอย่างคือ "ต้องทำงานด้านการตรวจสอบ 3 ปีหรือ 3,000 ชั่วโมง" ดังนั้นการที่จะได้มาซึ่ง CPA คุณต้องอยู่ท่ามกลาง การทำงานการตรวจสอบอย่างน้อย ๆ ก็ต้อง 3 ปี เนื่องจากมันเป็นข้อกำหนด นั่นเอง 

 

 

บทความแนะนำ

ข้อดีของการจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัด : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=246

จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดี? : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=244

ข้อดีของการจ้างบริษัทบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=249

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit