บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

หาคนทำบัญชี

 
 

 

การหาพนักงานบัญชี หรือหาคนทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้าง ฯ ร้าน หรือธุรกิจอะไรก็ต้องมีการทำบัญชีเพื่อให้รู้ผลการทำงานในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกำไร-ขาดทุน เพื่อผลของการดำเนินงานที่ดี และเพื่อการเก็บหลักฐานในการยื่นภาษีประจำเดือน ประจำปีของกิจการ

 

การหาคนทำบัญชีควรต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นพนักงานบัญชีให้ชัดเจน อาจมีการประกาศรับสมัครพนักงานทางออนไลน์ หรือทางสื่อต่าง ๆ และการบอกกล่าวในหมู่ของพนักงานเพื่อให้มีผู้ที่มีคุณสมบัติในการทำบัญชีมาสมัครงาน ซึ่งผู้ประกาศจะต้องทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยเฉพาะต้องกำหนดเงินเดือนค่าจ้างที่เหมาะสมในการทำงานด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับการทำบัญชีของแต่ละคน เช่น สามารถตั้งหรือเปิดบัญชี หรือทำบัญชีปิดงบ หรือเซ็นงบบัญชีได้ เป็นต้น

 

การจ้างพนักงานบัญชี หรือหาคนทำบัญชีในกิจการธุรกิจต้องหาคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นหลัก หรือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด เนื่องจากจะต้องเข้ามาเพื่อการรับรู้ฐานะของกิจการ ถ้าได้คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์อาจทำให้ความลับทางการเงินของกิจการรั่วไหล ทำให้คู่แข่งรู้ความเป็นไปของกิจการซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เสียหาย หรือไม่ดีได้

การทำงานของพนักงานบัญชีเมื่อหาคนทำบัญชีได้แล้ว ผู้จ้าง หรือนายจ้างต้องสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ให้ความเป็นอิสระในการทำงาน แต่จะอย่างไรก็ควรอยู่ในกรอบของระเบียบของสถานประกอยการด้วย จึงจะได้งานที่ดี และเป็นธรรม เนื่องจากงานบัญชีอาจเป็นงานที่เป็นความลับพนักงานต้องมีความซื่อสัตย์แล้ว ต้องมีความรอบรู้เรื่องงานในสายอาชีพของตนด้วย   

 

 

บทความแนะนำ

มาตรฐานการบัญชีเรื่องการตีราคาทรัพย์สิน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=192

กิจการ FOOD COURT : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=197

บัญชีเงินกู้ยืมกรรมการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=174

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit