บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ความท้าทายอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี

 
 

 

หากคุณมีประสบการณ์และวาดลวดลาย โชว์ฝีมือในการเป็นนักบัญชี และพร้อมที่จะเติบโต การสอบ เป็น ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี คือโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพบัญชี  การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือออดิเตอร์ (Auditor) มีความสนุกตรงที่ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อวิเคราะห์ประกอบข้อมูลตัวเลขที่ได้มา และมีความยืดหยุ่นกว่า

 

เมื่อสอบ เป็น ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี ผ่านและได้ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี จะมีความเปลี่ยนแปลงตรงที่ จากที่เคยนั่งอยู่หน้าคอมและเอกสาร กดเครื่องคิดเลข คลิกคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้ตรวจสอบบัญชีจะทำการเข้าพื้นจริงเพื่อนำข้อมูลที่พบเห็นมาประกอบการตรวจสอบ เมื่อเข้าพื้นที่ครบถ้วนซึ่งอาจกินเวลาหลายวันได้ ก็ค่อยมาวิเคราะห์ ดังนั้น การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีจึงมีความสนุก มีความท้าทายมากกว่า บางไซต์งานอาจไม่เป็นเวลา บางไซต์งานอาจต้องเจรจาสอบถามซึ่งต้องใช้ทักษะและความรู้กว่าแค่การคิดเลข

 

ความท้าทายที่สำคัญของการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีคือมุมมองของงานบัญชีจะต้องกว้างขวาง เพราะต้องนำข้อมูลที่เก็บมาได้ มาประมวลผลด้วยทักษะทางบัญชี ผ่านการวิเคราะห์ การประเมินผลความถูกต้องด้วยความละเอียดรอบคอบ ผ่านความเป็นกลางและมุมมองอย่างรอบด้าน บนพื้นฐานของความถูกต้อง เรียกได้ว่าเป็นการรวบรวมใช้ทั้งทักษะ ทฤษฎี และองค์ความรู้อย่างรอบด้าน

 

ทักษะการเจรจาของผู้สอบบัญชีเป็นอีกอย่างที่ควรมี เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะพบลูกค้าในสายสาขาใด เช่น สาขาธุรกิจ  อุตสาหกรรม การศึกษา การเงินการธนาคาร โรงแรม โรงงาน  และยังต้องพูดคุย เจรจากับคนในหลายระดับตั้งแต่ ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีของแต่ละบริษัท เรื่อยลงไปจนกระทั่งบุคลากรระดับปฏิบัติการ สอบ เป็น ผู้ ตรวจ สอบ บัญชี จึงมีความท้าทาย และมีความสนุกในอาชีพที่มากกว่าแค่ตัวเลข

 

 

บทความแนะนำ

มาตรการบัญชีเล่มเดียว : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=9

เส้นทางนักบัญชีสู่การเป็น CFO (CHIEF FINANCIAL OFFICER) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=31    

ประเมินนักบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=54

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit