บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รู้ก่อนสมัคร งาน สำนักงาน บัญชี

 
 

 

          หากคุณหลงรักในงานบัญชี และต้องการเรียนต่อเพื่อทำงานในสายอาชีพบัญชี ลองดูว่า สมัคร งาน สำนักงาน บัญชี เขาทำอะไรกันบ้าง 

         

          ในสำนักงานรับทำบัญชีจะมีงานที่กว้างขวาง ประกอบด้วย การรับยื่นแบบประจำเดือน การยื่นแบบประจำปี รวมไปถึงการปิดบัญชีประจำเดือน ซึ่งในแต่ละแบบก็มีงานปลีกย่อยไปอีก คือ ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อรายงานต่อกรมสรรพากร งานจัดทำและยื่นภาษีเงินทั้งให้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย  เงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย  นิติ ต่างๆ การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน การจัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี การนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์  และงานแนะนำให้คำปรึกษาทางบัญชี งานจัดทำงบทดลองและงบการเงิน ยอดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนสินทรัพย์  เป็นต้น

 

          ทั้งหมดนี้อาจฟังดูงานยุบยิบจิปาถะ แต่การสมัคร งาน สำนักงาน บัญชี  เป็นงานที่มีเกียรติ เพราะนักบัญชีที่ดีต้องมีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีความรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน โดยการสมัคร งาน สำนักงาน บัญชี จะรับผู้ที่ศึกษาเรียนจบมาจากคณะบัญชีไม่ว่าจากมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยของเอกชน มีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกัน และได้รับการยอมรับไม่แพ้กัน  ทั้งนี้ แต่ละสถานศึกษาก็อาจมีชื่อเรียกต่างๆ กันไป ยกตัวอย่างเช่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   คณะเศรษฐศาสตร์   คณะบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  เป็นต้น 

 

          นอกจากความรู้ ทฤษฎี จากการเรียนและใบปริญญาแล้ว นักบัญชีจะต้องเก็บสะสมชั่วโมงบินให้มากที่สุด เพื่อประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้จริง พบปัญหาจริง และแก้ปัญหาต่างๆ ได้จริง ซึ่งองค์ความรู้และปรสบการณ์เหล่านี้ สำคัญกว่าทฤษฎีหากคิดจะสมัคร งาน สำนักงาน บัญชี

 

บทความแนะนำ

รับตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=45

บริการตรวจสอบบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=46 

บริการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=47

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit