บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วิธีการทำบัญชี

 
 

 

         การดำเนินการของธุรกิจ หรือกิจการใดๆ เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการด้วยคณะทำงานหลายคน หลายแผนก เรื่องเงินเรื่องทองล้วนเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อต้องมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามารับหน้าที่ในการจับจ่ายๆ หรือดูแลเงินทองต่างๆ ให้เข้า – ออก หรือใช้จ่ายในส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม และถูกต้อง การทำบัญชีจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยทำให้สามารถมองภาพรวมของเงินส่วนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งการทำบัญชีนั้น ก็คือการบันทึกเหตุการณ์ที่กิจการได้เกี่ยวข้องทางการเงินที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน  ซึ่งเจ้าของรู้ดีที่สุดว่ากิจการได้จ่ายเงินให้ใคร  จำนวนเงินเท่าไร  เพื่ออะไร   ซึ่งจะต้องมีการบันทึกด้วยความเข้าใจ  เพราะถ้าจดๆไว้ไม่เป็นระเบียบก็ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ หรือยากที่จะนำข้อมูลมาใช้ ซึ่งก็จะทำให้ไม่เกิดประโยชน์ในการทำบัญชีแบบนั้น โดยวิธีการทำบัญชีที่ได้รับความนิยมจะทำให้รูปแบบตาราง ประกอบด้วย วันที่ รายการเช็คหรือเงินสด ผู้รับผู้จ่าย คำอธิบาย รายรับ รายจ่าย ยอดคงเหลือที่เกิดจากรายรับ – รายจ่าย โดยหลักการที่สำคัญของการทำบัญชีนั้น

1. ให้บันทึกตามลำดับ ห้ามข้ามไปมา เขียน

2. เขียนด้วยหมึก หากมีการแก้ไข ให้ลงชื่อกำกับ

3. จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่

4. ควรมีการทำสรุปรายรับ – รายจ่ายเมื่อครบทุกเดือน หรือถ้าเป็นไปได้ ในกรณีที่มีเงินเข้าออก จำนวนมาก สามารถทำบันทึกรายรับ – รายจ่ายประจำวันได้

การทำบัญชีอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การทำงานการเงินสามารถดำเนินไปได้อย่างง่ายดาย มองภาพรวมออก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีนะครับ

 

 

บทความแนะนำ

การใช้มารฐาน NPAES : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=161

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=160

กิจการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=188

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit