บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วางระบบเตรียม IPO

 
 

 

          การดำเนินการทางธุรกิจ ต้องมีเงินลงทุน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถขยายกิจการต่างๆ ให้เป็นไปได้อย่างลื่นไหล สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อบริษัทใด บริษัทหนึ่งนั้น ได้เริ่มเปิดกิจการขึ้นมาสักระยะจนสามารถอยู่ตัวได้แล้ว จึงพยายามนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถดึงเงินทุนจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่ลงทุน ให้สามารถนำเงินเหล่านั้นมาใช้ในกิจการของเรา เพื่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคตนั่นเอง แต่การที่เราจะสามารถนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ ก็ต้อง มีการวางระบบเพื่อเตรียมเข้า IPO หรือเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถเข้าใจได้ง่าย ดังนี้

          1. การแปลงงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์กำหนด

          2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้น

        3. จัดหาตัวช่วยที่เหมาะสม เนื่องจากการวางระบบต่างๆ นั้น ย่อมจะทำให้เกิดความวุ่นวาย ปวดหัวแน่นอน ที่ปรึกษา ตัวช่วยต่างๆ สามารถช่วยเหลือได้ เพื่อให้เกิดความลื่นไหลในการทำงาน

          4. จัดโครงสร้างการถือหุ้นและธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานนะครับ

          5. เตรียมความพร้อม กรรมการ ผู้บริหาร และ CFO

          6. สรรหาผู้ประสานงาน เนื่องจากเมื่อบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว ต้องมีผู้ติดต่อประสานงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกนั่นเอง

        

  การจัดเตรียมการทำงานต่างๆ ระบบต่างๆ เพื่อให้รองรับ เข้ากับระบบของการทำงานในตลาดหลักทรัพย์ นั้น จะช่วยให้การทำงาน เข้าถึงข้อมูลและบัญชี เป็นไปได้อย่างง่ายดาย เกิดความโปร่งใส เข้าใจง่าย และที่สำคัญคือเกิดความน่าเชื่อถือ

 

 

บทความแนะนำ

ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=264

ค่าจ้างทำบัญชี : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=265 

ขั้นตอนการทำบัญชีบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=262 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit