บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วางระบบบัญชี

 
 

 

         การวางระบบบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงิน อันประกอบด้วยเอกสารต่างๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติหน้าที่อันอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปด้วยดีสำหรับใช้เป็นเครื่องวัดผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้ง ธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดี เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง  การวางระบบบัญชีที่ดีคือ ต้องสะท้อนความจริง เที่ยงตรง ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบซึ่งกันและกัน และสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลา หากว่ากิจการของท่านมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ครบถ้วนแล้วก็สามารถมั่นใจได้ว่า จะสามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง และแข่งขันกับผู้อื่นได้อย่างแน่นอน

 

          ขั้นตอนในการวางระบบบัญชี จะต้องออกแบบและกำหนดระบบของบัญชี สมุดบัญชีต่างๆ ที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การกำหนดรูปแบบของสมุดบัญชีต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายบัญชี จากนั้นก็เกี่ยวข้องกับการวางแผนการนำข้อมูลออกมาใช้ โดยทดลองใช้เอกสาร ลงรายการต่างๆ ในระบบบัญชี และทดลองรายงานผล เพื่อที่จะให้ได้พบปัญหาของระบบบัญชี จนไปในขั้นตอนสุดท้าย ที่เป็นการติดตามผลและปรับปรุงระบบบัญชี เพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป หรือเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่างๆ ของการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การวางระบบบัญชี เรื่องต่างๆ ก็ควรวางให้มีความลื่นไหลในการทำงาน เพื่อให้การจัดการระบบต่างๆ สามารถทำได้อย่างลื่นไหล ไม่เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดจากกระบวนการทำงาน ทั้งในเรื่องระบบบัญชี หรือความยาก ในการดึงข้อมูลออกมาใช้งานนั่นเองครับ

 

 

บทความแนะนำ

แนะนำ ผู้สอบบัญชี เงินเดือนเท่าไหร่ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=268

ค่าบริการจดทะเบียนบริษัท : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=267

แนะนำ ผู้ตรวจสอบบัญชี เงินเดือนเริ่มต้น : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=270

 

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit