บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี

 
 

                      ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ Auditor คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบบัญชีต่างๆได้อย่างแม่นยำ ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขและความละเอียดของข้อมูลบริษัท โดยการทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี เป็นการเช็คข้อมูล เช็ครายละเอียดบัญชีของลูกค้า การตรวจสอบบัญชีในบางที่อาจจะทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หรือบางที่ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาสภาพการทำงานนำมาประกอบการวิเคราะห์บัญชี งานของผู้ตรวจสอบบัญชี คือ การตรวจสอบเอกสารทางด้านการบัญชีของแต่ละบริษัทหรือแต่ละหน่วยงาน เมื่อออกไปสำรวจธุรกิจต่างๆ หรือทำการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนั้น จะต้องกลับมาวิเคราะห์เอกสารการบัญชี ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่ได้สำรวจหรือเก็บข้อมูลมา วิเคราะห์ว่าสมควรให้ผ่านการประเมินหรือไม่ ดูจากเกณฑ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ถ้าไม่ผ่านก็ส่งเอกสารไปเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าผ่านให้เซ็นรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี เพียงเท่านี้ก็ถือว่างานของผู้สอบบัญชีเสร็จสิ้น ซึ่งรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อในปัจจุบัน มีทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีสำนักงาน และไม่มีสำนักงาน และมีมากกว่า 3,000 รายชื่อ ตัวอย่างรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีสำนักงาน เช่น นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย สำนักงานสยามบัญชีกิจ, นายดำรงค์ ปคุณวานิช สำนักงานบัญชีดำรงค์และเพื่อน และนายสมหวัง จตุรงค์ล้ำเลิศ สำนักงานสอบบัญชี เอ ไอ ที เป็นต้น และตัวอย่างรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีที่ไม่มีสำนักงาน เช่น นายสุเทพ ไพฑูรย์, นางบุญเรือน จองกฤษ, นายวันชัย ตราชูธรรม, นางสาวเยียรยง หอมงคลชัย, นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล, นางวรัยพร พิพิธพัฒนาปราปต์, นางสาวคณัสมน อุดมศักดิ์ไพบูลย์, นายเฉลิมพงศ์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์, นางสาวกองแก้ว วงศ์มุกดาพร และนางสาวอารีย์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์ เป็นต้น

 

แนะนำบทความอื่น ๆ

2 ขั้นตอนหลัก แจ้งเลิกกิจการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=288  

บริษัทมั่นคง ลูกค้าเชื่อใจ ทำได้ไม่ยาก : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=289

 เลือกสำนักงานบัญชียังไงให้ธุรกิจเดินต่อ ไม่สะดุด  : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=287

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846

fax : 02-115-1486 

ID Line : @amtaudit