บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริษัทรับทำบัญชีมีมากมาย ฉะนั้นดูราคาที่เหมาะกับเรา

 
 

 

แน่นอนว่าในปัจจุบันนั้นมีการประกอบธุรกิจต่างๆ มากมาย ซึ่งการทำธุรกิจนั้นมันก็ย่อมจะเกิดการแข่งขันกันอย่างแน่นอน และการเปิดบริษัทหรือดำเนินธุรกิจใดๆ นั้นมันก็ย่อมที่จะต้องมีการทำบัญชี ทำงบการเงินต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่และการดำเนินกิจการนั้นมันทำรายได้ให้เราเท่าไหร่ ในแต่ละรอบปีนั้นมีผลการดำเนินการขาดทุนหรือได้กำไรเท่าไหร่อย่างไรนั่นเอง นอกจากนี้แล้วการทำงบการเงินนั้นก็ยังจะต้องส่งให้แก่รัฐด้วยตามกฎหมาย

 

ทั้งนี้ก็เพื่อที่รัฐจะได้ตรวจสอบว่าเรามีรายได้เท่าไหร่อย่างไรนั่นเอง และด้วยความที่ว่าทั้งบุคคลทั่วไป สำนักงาน ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทใดๆ นั้นจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐเมื่อเรามีรายได้สุทธิตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหลังจากที่เราได้หักค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว และแน่นอนว่าหากเป็นการประกอบกิจการกันเองในครอบครัวเล็กๆ หรือเพิ่งทำการเปิดบริษัทใหม่ๆ นั้นก็อาจจะยังไม่มีพนักงานด้านบัญชีหรือไม่มีบุคคลที่สามารถทำบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีได้ตามกฎหมาย

 

ซึ่งเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราก็สามารถที่จะจ้างให้บริษัทหรือผู้ที่รับตรวจสอบบัญชีได้ ซึ่งแน่นอนว่า ราคา รับ ทำ บัญชี นั้นก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทได้ ด้วยเหตุที่ว่าบริษัทที่รับทำหรือตรวจสอบบัญชีนั้นก็มีอยู่หลายบริษัทเช่นกัน ฉะนั้นเราก็สามารถเลือก ราคา รับ ทำ บัญชี ในบริษัทที่เราสามารถจ่ายไหวนั่นเอง ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าบริษัทใดมี ราคา รับ ทำ บัญชี ที่ถูกเกินไปก็จะเลือกจ้างเลย เพราะต้องดูเรื่องของมาตรฐานการทำงานด้วยนั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ           

บริษัททำธุรกิจให้เช่าซื้อรถ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=183

การบันทึกบัญชีส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=182

งบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=181

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit