บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

อยากให้องค์กรเข้มแข็งก็ต้องมีการตรวจสอบภายในกันด้วย

 
 

 

สำหรับใครก็ตามที่เปิดบริษัทหรือสำนักงาน หรือนิติบุคคลประเภทใดๆ ก็ตามนั้นและอยากที่จะตรวจสอบว่าการดำเนินการภายในองค์กรนั้นๆ มีความเป็นอย่างไรก็คงจะต้องอาศัยการตรวจสอบภายในแล้วล่ะ ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นจะส่งผลให้เราเห็นภาพรวมในหลายๆ เรื่อง และถ้าหากเรื่องใดก็ตามที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหานั้นมันก็จะทำให้เราสามารถวางแผนปรับในเรื่องต่างๆ ให้เข้าที่เข้าทางได้ ทั้งนี้มันยังจะทำให้เราได้ดำเนินการประกอบธุรกิจไปในแนวโน้มที่ดีได้ขึ้นด้วย

 

ทั้งนี้ก็แน่นอนว่าการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่จะใช้ในการประเมินผลของการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กรนั้น ซึ่งการที่จะทำให้การตรวจสอบภายในสำเร็จผลนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ผู้บริหารนั้นสามารถที่จะนำผลของการตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จแก่องค์กร

 

ดังนั้นแล้วผู้ที่ รับตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะมาจากบริษัทที่ให้บริการด้าน รับตรวจสอบภายใน มานานเท่าไหร่แล้วก็ตาม สิ่งสำคัญนั้นก็คือ ผู้ รับตรวจสอบภายใน นั้นควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปด้วย ฉะนั้นแล้วบริษัทหรือองค์กรใดที่กำลังจะมองหาบริษัทที่ รับตรวจสอบภายใน นั้นก็ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เราจะจ้างด้วย โดยอาจจะสอบถามไปยังบริษัทอื่นๆ ที่เคยใช้บริการหรืออาจจะหาข้อมูลตามเว็บบอร์ดต่างๆ ก็ได้

 

 

บทความแนะนำ

งานตรวจสอบจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=189

กิจการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=188

ขายที่ดินเปล่าของบริษัทให้บุคคลภายนอก : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=187

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit