บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

นิติบุคคลบุคคลหมู่บ้านก็ต้องการผู้ตรวจสอบบัญชี

 
 

 

ในปัจจุบันนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีการประกอบธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยกันมากขึ้น โดยบริษัทใหญ่ๆ นั้นก็จะมีการทำโครงการหมู่บ้านหรือคอนโดอาคารชุดต่างๆ มากมาย และแน่นอนว่าการอยู่รวมกันในหมู่บ้านนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบเพื่อให้การอยู่รวมกันภายในหมู่บ้านนั้นเป็นไปโดยความเรียบร้อยสงบสุขและมีแนวทางในการปฏิบัติแนวทางเดียวกัน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในหมู่บ้านต่างๆ นั้นก็จะมีการตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อดูแลรับผิดชอบและดำเนินการต่างๆ ภายในหมู่บ้านนั้นๆ

 

ซึ่งมันก็เหมือนกับการดำเนินประกอบกิจการทำกับการส่งงบการเงินแก่รัฐเพื่อให้รับการตรวจสอบตามกฎหมายด้วย ซึ่งแน่นอนว่านิติบุคคลนั้นก็อาจจะไม่มีกลุ่มบุคคลที่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ ฉะนั้นแล้วนิติบุคคลหมู่บ้านนั้นก็อาจจะต้องทำการจ้างผู้ที่ตรวจสอบได้หรืออาจจะจ้างบริษัท รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล ให้ดำเนินการตรวจสอบแทนก็ได้ เพราะการส่งงบการเงินแก่รัฐจะทำการส่งเป็นรอบๆ ฉะนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจ้างพนักงานและจ่ายเงินเดือนเป็นการถาวรทุกๆ เดือนก็ได้

 

ดังนั้นการใช้บริการผู้ รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาในส่วนนี้ เพราะบริษัทที่เปิดให้บริการ รับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล นั้นจะมีนักตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งย่อมทำให้ดำเนินการได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นิติบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะมันจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติการบัญชีได้กำหนดไว้นั่นเอง

 

 

บทความแนะนำ           

การตรวจพบภายหลังว่าบันทึกบัญชีผิดพลาดไป : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=204

การบันทึกบัญชี และการจัดทำงบการเงิน : ธุรกิจรับเหมา : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=203

บัญชีสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (GOLD FUTURES) : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=202

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution
บริการ รับตรวจสอบบัญชี และ บริการ รับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit