บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้ตรวจสอบบัญชี

 
 

 

ขอบเขตงานรับตรวจสอบบัญชี

  • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด
  • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)

 หากคุณลูกค้าท่านใดเลือกให้ทางเราได้ดูแลบัญชีการเงินให้กับธุรกิจของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าการตรวจสอบบัญชีทุกอย่างจะเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ตรงเวลาเสมอ

 

โดย AMTaudit

สำหรับผู้ที่ หาผู้สอบบัญชี

_________________________________
บริษัท เอ.เอ็ม.ที. ออดิท กรุ๊ป จำกัด 
ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบภายใน (Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Level 18 Park Ventures Ecoplex, 
(BTS Plonechit Exit5)
57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit