บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชีรายได้เงินบริจาค

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค :

เงินฝากก้อนแรกที่ได้จากประธานมูลนิธิ เพื่อมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก่อนที่มูลนิธิจะรับเงินบริจาค อยากทราบว่าเงินก้อนแรกเราควรจะบันทึกบัญชีเป็นทุน หรือ บันทึกเป็นรายได้เงินบริจาค

(คำถามเดือนเมษายน 2559)

A:

          เงินทุนเริ่มแรกของมูลนิธิ โดยส่วนมากมักเป็นไปตามข้อตกลงเริ่มแรกที่ได้มีการจดทะเบียนมูลนิธิกับหน่วยงานราชการ และมักจะระบุในรายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิว่ามีทรัพย์สินเริ่มแรกเท่าใด หากเงินฝากก้อนแรกดังกล่าว รวมอยู่ในข้อตกลงการจัดตั้งดังกล่าว ควรถือเป็นทุนเริ่มแรกตามมติที่ประชุมจัดตั้ง แต่หากเงินฝากดังกล่าวได้มาภายหลังการจัดตั้ง ให้ถือเป็นรายได้เงินบริจาคสำหรับการดำเนินงานของมูลนิธิ

          ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและมีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดที่มากกว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นผู้แสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินที่ท่านจัดทำขึ้นดังกล่าว

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit